Klikom na fotografiju, otvara se zbornik putem kojeg možeš doznati sve o budućem razvoju stranovništva hrvatskog podrijetla u Paragvaju:

Aktualno stanje i projekcije budućeg razovoja stanovništva hrvatskog podrijetla u Paragvaju

Paragvajska udruga Hrvata predstavlja ovaj rad pod nazivom “Aktualno stanje i projekcije budućeg razvoja stanovništva hrvatskog podrijetla u Paragvaju”.

Paragvajska udruga Hrvata je organizacija koja razvija, promiče i jača hrvatski identitet s ciljem da bude vodeća organizacija za hrvatsku kulturu u Republici Paragvaj i svijetu. Jedan od načina da se ispuni ova strategija je bolja identifikacija populacije hrvatskog podrijetla koja živi u Paragvaju.

Ovo istraživanje dokaz je kako je moguće dobiti prvu precizniju procjenu broja stanovnika hrvatskog podrijetla uvidom u evidenciju stanovništva paragvajske Nacionalne policije.

Konkretno, korišten je popis prezimena hrvatskog podrijetla te smo u evidenciji paragvajske Nacionalne policije pronašli popis osoba čije se prvo ili drugo prezime podudara s barem jednim prezimenom s tog popisa. Pronašlo se 27.599 građana Paragvaja koji još uvijek u svom imenu imaju barem jedno prezime hrvatskog podrijetla, bilo da je to prezime naslijeđeno po ocu (prvo prezime) ili po majci (drugo prezime).

Zbog kulturoloških razloga gubljenja hrvatskih prezimena u trećem koljenu nemoguće je točno odrediti broj stanovnika hrvatskog podrijetla, ali smo pretpostavljali da je takvih još najmanje 50% u odnosu na stanovništvo s hrvatskim prezimenom. Tako smo dobili broj osoba koje nedostaju na tom popisu.

Zbrajajući stanovništvo jedne i druge skupine dobili smo rezultat od 41.502 hrvatskih potomaka u Republici Paragvaj (2022. godina). Najveći broj Hrvata stigao je u Paragvaj između 1860. i 1920. godine. U tim godinama Hrvati su iseljavali uglavnom s dalmatinske obale, pretežno iz južne Dalmacije (otoka i Boke Kotorske).

Njihova glavna motivacija za iseljavanja bila je ekonomska. Većina Hrvata koji zive u Paragvaju potječu od tih ranih imigranata. Njihova prva organizacija nastala je krajem 19. stoljeća, osnivanjem društva uzajamne pomoći “Slavjanska sloga”, osnovanog u Asunciónu 25. kolovoza 1889., a procjenjuje se da su 95 posto njezinih članova bili Hrvati.


Autor: CroExpress Datum objave: 19.01.2023.