Prva sjednica Savjeta za ljudska prava održana je u petak u Banskim dvorima, a njegov predsjednik Boris Milošević rekao je da će Vladi pomagati da što efikasnije prepozna i reagira na nove izazove ljudskih prava, i na nacionalnoj i na globalnoj razini.

Savjet za ljudska prava je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade RH za pitanja ljudskih prava.

Ima 18 članova, a čine ga predstavnici tijela državne uprave te predstavnici udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u RH. Vladi pomaže u nastojanjima da što konstruktivnije i efikasnije prepozna te reagira na nove izazove ljudskih prava, priopćeno je iz Vladine Službe za odnose s javnošću.

“Danas, kada se svijet susreće s brojnim globalnim izazovima u području ljudskih prava, od pandemije do izbjegličkih valova, ljudska prava su ponovno u fokusu i političara i javnosti diljem svijeta”, rekao je potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta  Boris Milošević. 

Naglasio je da su globalna goruća pitanja – poput migracija i borbe za čist okoliš i održivi razvoj, teme kojima trebamo pristupiti zajednički kao društvo, nikada ne gubeći iz vida humanizam i mirotvorstvo.

Poručio je da nam budućnost  sigurno donosi i nove generacije ljudskih prava koje uključuju i nove ranjive skupine, ali i nove prijetnje ostvarivanju temeljnih prava.

Mjesto konstruktivne rasprave

Milošević je izrazio i uvjerenje da će Savjet za ljudska prava biti mjesto konstruktivne rasprave o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj te davati prijedloge za unaprjeđenje javnih politika i zakona kako bi se omogućila puna ravnopravnost svih naših građana.

Na sjednici Savjeta sudjelovale su pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević koje su članovima Savjeta iznijele pregled stanja u područjima ljudskih prava iz njihovog djelokruga.

Državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) Irena Petrijevčanin Vuksanović informirala je Savjet o tijeku prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine te o aktivnostima Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. 


Autor: CroExpress/HINA Datum objave: 18.03.2022.