Kalendari godišnjaci stoljećima su bili važan dio duhovnog i intelektualnog života običnog svijeta. Često su bili i jedine tiskovine koje bi se mogle naći u seoskim domaćinstvima bitno oblikujući svjetonazor njihovih pripadnika.

To je još više vrijedilo u hrvatskim manjinskim i iseljeničkim zajednicama. Većina takvih izdanja danas je nestala. Usprkos tome u nekim se sredinama ta tradicija održava u oblicima primjerenima dvadeset i prvom stoljeću.

Jedan takav primjer novog u starom je i “Hrvatski kalendar“ za 2023. kojeg je izdala „Croatica“ izdavačka kuća hrvatske zajednice u Mađarskoj, pod uredništvom Branke Pavić Blažetin. U uređivanju kalendara sudjelovali su i Stipan Balatinac, Bernadeta Blažetin i Timea Horvat.

Na početku kalendara, nalazi se kalendarij s katoličkim crkvenim blagdanima popraćen slikama materijalne i nematerijalne baštine Hrvata u Mađarskoj, dakle lice kakvo već stoljećima takva izdanja imaju.

Ipak, važnije je ono što potom u kalendaru slijedi. Tu su prikazana politička i društvena događanja vezana za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj. Dio knjige su i vrlo zanimljive crtice iz povijesti zajednice kao i stranice posvećene vjerskom, duhovnom aspektu njezina identiteta.

Kalendari godišnjaci se obično doživljavaju kao literatura vrlo starih ljudi, no ovaj kalendar ima i dio posvećen djeci i mladima. Tu je i kutak za kratke beletrističke priloge i pjesništvo. Prilog ljudi i krajevi vodi čitatelje kroz diljem Mađarske raštrkane hrvatske skupine i među njihove slikovite, iznimne osobnosti.

Dio je posvećen i prikazima knjižnih izdanja Hrvata u Mađarskoj. Na kraju tu je i najobimniji dio kalendara „2022. godina slikom i riječju“ prikaz iznimno raznovrsnih i brojnih aktivnosti hrvatske zajednice u Mađarskoj.

Ovaj „Hrvatski kalendar“ je uspomena na 2022. godinu koja je na izmaku, no tu se ne radi o nikakvoj sentimentalnoj nakupini već o uvidu u jedno razdoblje kako bi se buduća djelatnost Hrvata u Mađarskoj utemeljila na prošlim dostignućima ali i potaknula na potrebne promjene. U tom smislu ovaj bi kalendar morao trajati puno dulje od jedne godina.


Autor: CroExpress/HMI Datum objave: 30.12.2022.