Autor: Zoran Stupar

Istraživanje tajlandskog sveučilišnog profesora Sorapopa Kiatpongsana i Amerikanca Michaela Nortona s Harvarda pokazalo je da većina ljudi u svijetu smatra da bi razlike u plaćama trebale biti manje. U istraživanje je uključena i Hrvatska.

Znanstvenici su ispitanike pitali koliko procjenjuju da direktori korporacija i ministri u vladi imaju veće plaće od NKV radnika, a koliko bi idealno trebali imati. Hrvati su procijenili da direktori u prosjeku imaju 10 puta veće plaće od NKV radnika, a predložili da imaju 3 puta veće plaće. Što se ministara tiče, Hrvati vjeruju da ministri imaju oko 8 i pol puta veće plaće od radnika, a da bi trebali imati samo tri puta veće plaće.

Kako pišu autori istraživanja, diljem svijeta vlada konsenzus da bi nejednakost plaća trebala biti manja. Istraživanje je pokazalo da su ‘najnaivniji’ Amerikanci, koji vjeruju da direktori korporacija imaju 30 puta veće plaće od NKV radnika, dok zapravo imaju čak 354 puta veće plaće (12,3 milijuna $ naprema 35.000$ godišnje plaće). A Amerikanci smatraju da bi trebali imati samo sedam puta veće. Još 1965. godine taj omjer bio je 20:1.

Danci smatraju da direktori korporacija imaju tek 3,7 puta veće plaće od NKV radnika, dok Južnokoreanci vjeruju da je taj odnos 41,7:1. Ispitanici u Danskoj vjeruju da bi direktori trebali imati tek duplo veće plaće od radnika, a Tajvanci da bi trebali imati čak 20 puta veće plaće.

Što se ministara tiče, Norvežani vjeruju da njihovi ministri imaju 2,5 puta veće plaće od radnika, a Južnoafrikanci da imaju 25,7 puta veće. Norvežani smatraju da ministar ne može imati više od duplo veće plaće od NKV radnika, a Južnoafrikanci da smije imati 10 puta veću plaću.

‘Ovi rezultati pokazuju nevjerojatno konzistentno uvjerenje da bi razlike u prihodima između kvalificiranih i nekvalificiranih radnika trebale biti manje nego što ljudi vjeruju da jesu – ali i da bi trebale biti mnogo manje nego što zaista jesu. Konsenzus (…) se proteže kroz sve podgrupe ispitanika bez obzira na godine, obrazovanje, socioekonomski status, politički afinitet i mišljenje o nejednakosti i plaćama. Rezultat je sugestija da, suprotno vjerovanju da samo siromašni i ljevičarske političke stranke traže veću jednakost prihoda, ljudi diljem svijeta, različitih života, žele manje razlike između bogatih i siromašnih’, zaključuju autori.


Datum objave: 25.09.2014.