Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 7, 31-37

U ono vrijeme, vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.

On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.

Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: ‘Effata!’ — to će reći: ‘Otvori se!’ I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.


Autor: CroExpress Datum objave: 05.09.2021.