Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 1, 12-15

U ono vrijeme Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: ‘Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!’

Riječ Gospodnja.


Autor: CroExpress Datum objave: 21.02.2021.