Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 21, 1-19

U ono vrijeme:Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: ‘Idem ribariti.’ Rekoše: ‘Idemo i mi s tobom.’

Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: ‘Dječice, imate li što za prismok?’ Odgovoriše mu: ‘Nemamo.’ A on im reče: ‘Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.’

Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: ‘Gospodin je!’ Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: ‘Donesite ribâ što ih sada uloviste.’ Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: ‘Hajde, doručkujte!’

I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: ‘Tko si ti?’ Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: ‘Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?’ Odgovori mu: ‘Da, Gospodine, ti znaš da te volim.’

Kaže mu: ‘Pasi jaganjce moje!’ Upita ga po drugi put: ‘Šimune Ivanov, ljubiš li me?’ Odgovori mu: ‘Da, Gospodine, ti znaš da te volim!’ Kaže mu: ‘Pasi ovce moje!’ Upita ga treći put: ‘Šimune Ivanov, voliš li me?’ Ražalosti se Petar što ga upita treći put: ‘Voliš li me?’

Pa mu odgovori: ‘Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.’ Kaže mu Isus: ‘Pasi ovce moje!’ ‘Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.’ A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: ‘Idi za mnom!’

Riječ Gospodnja.


Autor: CroExpress, Hina Datum objave: 01.05.2022.