Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 4, 21-30

U ono vrijeme, Isus progovori u sinagogi: ‘Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.’ I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: ‘Nije li ovo sin Josipov?’

A on im reče: ‘Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.’ I nastavi: ‘Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.’

Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.

Riječ je Gospodnja.


Autor: CroExpress Datum objave: 30.01.2022.