KAKO AUSTRALSKI HRVATI VIDE DANAŠNJU HRVATSKU? Evo kako je njih petero odgovorilo na pitanja o političkoj situaciji

Je li Hrvatska onakva kakvom su je zamišljali?