Autor: CroExpress

Hrvatski misionar koji već 36 godina djeluje u Zambiji, Boris Dabo, na sam je Uskrs krstio djecu svojih vjernika.

‘Volim krstiti, osobito na Uskrs’, poručio je Dabo.

Boris je objavio i snimku sa svete mise na Veliki četvrtak u Nawindi. Dok se vrši obred pranja nogu, vjernici pjevaju pjesmu koja u prijevodu glasi otprilike ovako: ‘Pusti prepirku Petre stjeno moja i pusti da ti noge operem.’


Boris Dabo rođen je 7. rujna 1952. u Novalji na Pagu. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu da bi se nakon njezina završetka odlučio za svećeničko zvanje i krenuo u sjemenište u Pazin. Bogoslovne nauke završio je u Rijeci i diplomirao teologiju u Zagrebu. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 1979.

Tri je godine vršio službu duhovnog pomoćnika u Malom Lošinju. Tada je na vlastitu molbu, a s odobrenjem tadašnjega krčkog biskupa Karmela Zazinovića, otišao u Dublin na misijsku pripravu i učenje engleskog jezika kako bi mogao raditi kao misionar u Zambiji gdje djeluje od 1983.

Datum objave: 23.04.2019.