Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u ugostiteljskom objektu.

Radi sprječavanja širenja infekcije tijekom boravka u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i zaposlenika. Ove se preporuke odnose i na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja u sklopu svoh rada i funkcioniranja kao pravnog subjekta nude usluge smještaja, organizacije proslava te poslužuju hranu, piće i napitke.

Vidljive obavijesti. Za sve djelatnike i posjetitelje na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijesti o potrebi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti te nošenju maske za lice ili medicinske maske u objektu. Na ulazu u objekt i drugdje na vidljivom mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijesti o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta.

Dopušteni broj osoba u prostoru objekta. U prostoru ugostiteljskog objekta dopušta se onoliko osoba koliko ih objekt može primiti na način da korisna površina objekta ima 4 m2 površine po svakom gostu. Na ulazu u objekt i drugdje na vidnom mjestu u objktu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta. 

Ograničenje ukupnog broja posjetitelja. Ograničenje broja posjetitelja može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je moguće postaviti tako da su stolovi međusobno udaljeni najmanje 3 m, a zasvakog gosta u prostoru treba biti osigurano 4 m2 površine prostora. Ulazak gostiju regulira se na način da sljedeći posjetitelj ili skupina posjetitelja može ući tek kad prethodna skupina posjetitelja napusti prostor objekta.

Fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja mora biti najmanje 1,5 m. Za stolovima mogu sjediti organizirane skupine gostiju pri čemu među pojedinim skupinama gostiju u objektu razmak mora biti najmanje 1,5 m. Primjerice, članovi jedne obitelji sjede udaljeni 1,5 m od druge skupine gostiju, čak i ako se radi o dugačkim stolovima koji su namijenjeni za sjedenje više osoba.

Organizacija rada. U objektima se stolovi do dolaska gostiju drže praznima, a pribor se servira kada gosti sjednu. Preporučuje se jelovnike istaknuti na ulazu ili drugom vidljivom mjestu na odgovarajući način u plastificiranom obliku, odnosno preporučuje se ukloniti klasične oblike jelovnika. Moguće je posjetiteljima dati usmenu preporuku ili na koji drugi prihvatljivi način iskazati ponudu hrane i pića.

Radno vrijeme objekta. Preporučuje se da radno vrijeme objekta završi do ponoći. 

COVID-redar. Okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba. Svi sudionici moraju biti upoznati s mjerama prevencije za pojedini događaj. Za organizaciju okupljanja u skladu s mjerama kao i ishođenje svih potrebnih odobrenja odgovoran je organizator, a za provedbu uputa zaduženi su COVID-redati koje je dužan educirati i opremiti organizator skupa.

Maske za lice. U ugostiteljskoj djelstnosti nose ih svi zaposlenici dok ih gosti nose samo kada ne sjede za stolom ili ne konzumiraju hranu, piće i napitke. Maske za lice ili medicinske maske obavezno se nose tako da uvijek prekrivaju i nos i usta. 

Fizički razmak između gostiju. Razmak između gostiju postiže se na način da se među gostima koji sjede za stolom održava razmak od 1,5 metara, što znači da bi stolovi za sjedenje trebali međusobno biti udaljeni najmanje 3 metra. 

Nema stajaćih mjesta. Nema stajaćih mjesta niti visokih stolova ako se za visokim stolovima omogućuj jedino stajanje gostiju oko stola. Za šankom (barsko posluživanje pića) postoje samo sjedeća mjesta i stajanje je zabranjeno, izuzev u vrlo malim ugostiteljskim objektima gdje postoji samo barsko posluživanje napitaka i gdje radi samozaposlena ili jedna osoba. Tu stajaća mjesta moraju biti označena na način da se poštiva razmak između gostiju.

Najveći broj osoba koje smiju u istom trenutku boraviti u prostoru takvog objekta računa se tako da je osigurano 4 m2 korisne površine objekta po jednom gostu, a zaposleni mora nositi vizir i masku ako ne može održati fizički razmak prema gostu kojeg poslužuje. Svako poistovjećivanje barskih mjesta u takvim objektima sa sličnim okolnostima u drugim ugostiteljskim objektima nije dopušteno. Svi drugi veći objekti moraju imati dostupne visoke stolice za sjedenje razmaknute 1,5 metar jedna od druge. 

Rezervacija mjesta ili najava dolaska. Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u ugostiteljskom objektu. Pružatelj usluge više ne nudi rezervacije nakon što su popunjena sva mjesta u objektu predviđena za boravak gostiju, a potkivajući propisane mjere.

Glasnoća glazbe. Glasnoća glazbe, odnosno buka u prostoru regulirana je propisima.

Evidencija sudionika. Preporučuje se vođenje evidencije gostiju i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoC-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.

Dnevno mjerenje temperature gostima. Gostima ugostiteljskih objekata mora se izmjeriti temperatura na ulazu u objekt. U slučaju da im je tjelesna temperatura mjerena beskontaktnim toplomjerom izmjerena 37,2C ili viša, neće im biti omogućen ulazak u ugostiteljski objekt već se upućuju kući i dalje postupaju u skladu sa zdravstvenim stanjem.

Dezinficijens. Dezinficijens mora biti dostupan na više mjesta u prostoru i to najmanje 1 doza od 500 ml na svakih 10 osoba, a preporučljivo je na svakom stolu. 

Posluživanje hrane i pića. Posjetitelji također mogu u ugostiteljskom objektu naručiti obrok ili napitak koji će uzeti sa sobom i konzumirati na terasi, odnosno na otvorenome. Prilikom naručivanja mora se poštovati fizički razmak od najmanje 1,5 m između kupaca koji čekaju u redu. Za šankom je moguće naručiti i preuzeti hranu ili napitak bez zadržavanja.

Određuje se jedan zaposlenik koji poslužuje unaprijed točno određeni broj stolova kako bi se što više smanjilo miješanje zaposlenika i gostiju. Između naplaćivanja usluge i posluživanja pojedinih posjetitelja zaposlenik objekta mora dezinficirati ruke.

Posebna pravila za ugostiteljske objekte u smještajnim kapacitetima i ostale koji imaju buffet način posluživanja. Tijekom boravka u prostorijama u kojima je buffet, kao i u redu pri samoposluživanju za švedskim stolom, preporučuje se da gosti održavaju fizički razmak od 1,5 m, osim ako se radi o članovima iste obitelji ili osobama koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.

Preporuča se da posluživanje ili samoposluživanje za švedskim stolom bude provedeno tako da ponuđena hrana bude poslužena na stolovima u jednom redu, omogućujući time kružno kretanje uzvanika oko stola, tako da se uzvanici čim manje zadržavaju ispred hrane. Ostale mjere fizičke udaljenosti vezane za obiteljske ili druge grupe posjetitelja koje u skupini koriste usluge objekta vrijede kao i za sve druge ugostiteljske objekte. 

Zaštita zdravlja zaposlenih. Odnosi se na prodajno i uslužno osoblje. Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke. Ako je moguće, preporučuje se prostorno osigurati razmak od minimalno 1,5 m između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i plaćanja robe, odnosno ako je moguće, ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje bankovnim karticama.

Ugostitelji se trebaju pridržavati najviših higijenskih standarda. Nakon odlaska svake skupine gostiju stol, stolice i druge površine koje su gosti dodirivali potrebno je prebrisati dezinficijensom, odnosno ukloniti stolnjake čak i ako nisu vidno zaprljani.

Zabranjuje se posluživanje grickalica u zdjelicama po stolovima, na stolovima se ne ostavljaju posudice za sol/papar/ulje/ocat/druge začine već se donose nove, prethodno oprane ili dezinficirane posudice za svaku skupinu novih gostiju.

Zatvaranje objekta. U okolnostima u kojima se iz epidemiološke anamneze oboljelih utvrdi da je izvor/okolnost zaražavanja SARS-CoV-2 virusom boravak u noćnom klubu, preporučuje se da sanitarni inspektor sukladno članku 69. stavak 2. točka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odmah obustavi rad objekta s vremenom važenja odluke o obustavi rada sukladno mišljenju sanitarnog inspektora odnosno epidemiologa.

Zatvaranje objekta uvodi se radi provedbe testiranja djelatnika i provedbe dezinfekcije prostora i traje sve dok djelatnici moraju biti u samoizolaciji odnosno izolaciji. Ako objekt/poslodavac raspolaže s dovoljno zaposlenika koji rade u smjenama, tada se zatvaranje objekta provodi radi dezinfekcije i testiranja onih djelatnika za koje je to utvrđeno nužnim.

Čišćenje i dezinfekcija prostora. Kvake i rukohvate na vratima, površine rukohvata i rubove vrata na hladnjacima kao i ostale površine za koje se uoči da ih kupci često dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola ili nekim drugim sredstvom s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Zatvorene prostore u kojima borave gosti treba redovito prozračivati.

Upute za čišćenje i dezinfekciju prostora dostupne su na sljedećim poveznicama:

Bez oboljelih od bolesti COVID-19 OVDJE.

Osobe pod sumnjom ili oboljele od bolesti COVID-19 OVDJE

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su OVDJE.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature zaposlenika. Osoblje treba u jutarnjim satima prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.

Maske za lice. Preporučuje se nošenje maski za lice u zatvorenom prostoru. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i platnene maske za lice koje se peru na minimalno 60°C i ponovno koriste. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su OVDJE.

Ventilacija unutarnjih porostora je obavezna. Obavezna je ventilacija unutarnjih prostora, naročito ako nije moguće prirodno prozračivanje. Preporučuju se iduće postavke ventialcije: temperatura između 24 ° C i 27 ° C za hlađenje tijekom toplijeg vremena, a relativna vlažnost zraka između 50% i 60%. Klimatizacija i ventilacija smatraju se učinkovitim mjerama kontrole za sprečavanje infekcija na radnom mjestu.

Ako se ventilacijski sustav dobro održava, rizik od prijenosa ne bi trebao biti značajan. Pod dobro održavanim, podrazumijeva se da se sustav periodički pregledava, koriste se učinkoviti filtri, filtri se mijenjaju prema preporukama proizvođača, a kanalski sustavi periodički čiste.

Korištenje ventilatora preporučuje se na mjestima gdje je samo jedna osoba u sobi. U kolektivima, kada je više ljudi prisutno u prostoru, ne preporučuje se uporaba ventilatora za cirkulaciju / hlađenje zraka, posebno u malim, zatvorenim ili djelomično otvorenim prostorima s minimalnom izmjenom vanjskog zraka. 


Autor: CroExpress Datum objave: 16.10.2020.