Autor: Hina/CroExpress

Kolovoz pokazuje što za javne financije znači oživljavanje gospodarskih aktivnosti, istaknuo je ministar financija Boris Lalovac na današnjoj sjednici Vlade, izvještavajući o stanju državnog proračuna.
Govoreći o stanju proračuna za prvih osam ovogodišnjih mjeseci, ocijenio je da je stanje nešto bolje nego u prvom polugodištu, a pogotovo je bolje kad se gleda samo kolovoz, koji je bio prvi ovogodišnji mjesec s većim proračunskim prihodima od rashoda.

To, po Lalovčevim riječima, zorno pokazuje što za javne financije znači porast gospodarske aktivnosti, koji je zabilježen u tom mjesecu prije svega zahvaljujući turizmu.

Primjerice, međugodišnji pad prihoda od PDV-a, koji je u prvih šest mjeseci iznosio 6,8 posto, na razini kolovoza u padu je samo 0,6 posto.

Proračunski deficit, pak, u prvih osam mjeseci je 8,4 milijarde kuna, rekao je Lalovac. To je više u odnosu na stanje iz prvih šest mjeseci kad je deficit iznosio 7,9 milijardi kuna, a Lalovac kaže da je tako najviše zbog lošeg srpnja.

Vlada je danas prihvatila izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište, prema kojem su ukupni prihodi državnog proračuna u tome razdoblju ostvareni u iznosu od 55,9 milijardi kuna, rashodi su iznosili 63,9 milijardi kuna, a manjak državnog proračuna gotovo 8 milijardi kuna ili 2,4 posto BDP-a.

Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu zabilježili su međugodišnje povećanje od 6,9 posto. Na povećanje prihoda je, po riječima ministra financija, utjecao dio transfera iz mirovinskog sustava te promjene u sustavu poreza, pogotovo trošarina koje bilježe veći rast u odnosu na prošlu godinu.

Prihod od poreza na dodanu vrijednost u razdoblju od siječnja do lipnja ostvaren je u iznosu od 18,8 milijardi kunam, što je pad u odnosu na prvo lanjsko polugodište od 6,8 posto.

U prvom polugodištu prikupljeno je 718,5 milijuna kuna prihoda od poreza na dohodak ili 29,6 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a prihodi od poreza na dobit porasli su za 8,7 posto, na 3,1 milijardu kuna.

Što se tiče jedinica lokalne samouprave, one su u prvih šest mjeseci ostvarile višak prihoda nad rashodima od jedne milijarde kuna. Lalovac smatra da je to posebno bitno istaknuti u konktekstu Vladinih nastojanja i projekata rasterećenja dohotka građana, dio kojih se odnosi i na proračune lokalnih jedinica.

Tijekom prvih šest mjeseci prihodi od posebnih poreza i trošarina iznose 5,7 milijardi kuna, što je 13,9 postotno povećanje na godišnjoj razini.

Što se tiče prihoda od doprinosa, oni su u prvom polugodištu iznosili 21,7 milijardi kuna ili 19,7 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. To je povećanje rezultat naplate starih dugovanja po osnovi doprinosa te povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13 na 15 posto.

Ukupni proračunski rashodi u prvom polugodištu od 63,9 milijardi kuna povećani su na godišnjoj razini za 138,5 milijuna kuna ili 0,2 posto.

Najveću stavku u izvršenim rashodima poslovanja čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 33,1 milijardu kuna. Mirovine su isplaćene u iznosu od 18,2 milijarde kuna. Osim toga, tijekom svibnja podmirene su obveze ustanova u zdravstvu u sanaciji i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1,1 milijardu kuna.

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, manjak proračuna konsolidirane opće države u prvom polugodištu 2014. ostvaren je u iznosu od 6,7 milijardi kuna ili 2 posto BDP-a.

Manjak državnog proračuna iznosio je gotovo 8 milijardi kuna ili 2,4 posto BDP-a, što je 3,4 milijarde kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kaže se u izvješću.

Datum objave: 11.09.2014.