Makedonsko-hrvatsko društvo (MHD) sljedeće će godine objaviti fotomonografiju “Hrvati u Tetovu 1918-2002”, na kojoj se aktivno radilo godinu dana, a obuhvatit će oko 200 hrvatskih obitelji u Tetovu i pološkom kraju. Fotomonografija će na oko 400 stranica obuhvatiti kulturni, sportski i profesionalni doprinos Hrvata gradu, ilustrirajući važne događaje za obje zemlje.

Ovo djelo, prvo takve vrste u Makedoniji, obuhvatit će podrijetlo Hrvata i hrvatskih obitelji u Tetovu, njihov životni put i rezultate, a bavit će se i dosad neobrađenim temama – dubrovačkim trgovcima u Tetovu i Pologu, mogućim dolascima Hrvata Janjevaca u Tetovo i dr.

U monografiji je, između ostalog, dokumentirano da je 1926. godine Hrvat Stanislav (Stanko) Ferlan sudjelovao na prvom povijesnom skijanju u Makedoniji, na Ljubotenu. 

Po prvi put će na jednom mjestu biti sistematizirani radovi hrvatskih učitelja i znanstvenika koji su djelovali na području Tetova, a bit će prikazana i likovna djela umjetnika iz tog razdoblja.

Marko Vidaček, predstavnik Makedonsko-hrvatskog društva (MHD) i glavni tajnik Hrvatskog foruma, nedavno je imao sastanak sa županom Varaždinske županije Anđelkom Stričakom. Tema sastanka bila je moguća suradnja hrvatskih udruga s Varaždinskom županijom i monografija koju priprema MHD pod nazivom “Hrvati u Tetovu 1918-2002”. 

Aktivnije i sadržajnije povezivanje s najstarijom hrvatskom županijom, odakle vuče korijene gotovo polovica članova MHD-a, bio je povod za susret predstavnika Vidačeka s varaždinskim županom, na kojem je predstavljen dosadašnji angažman MHD-a u području kulture i tradicije. Poseban akcent dobila je monografija u pripremi – pod nazivom “Hrvati u Tetovu 1918-2002” koja pokriva preko 200 hrvatskih obitelji na području Tetova, a koju prati neskromni fond fotografija, novinarskih članaka i dokumenatа.

Vidaček je na sastanku, kako priopćeno je iz MHD-a, izvijestio da se već godinu dana provodi veliko terensko istraživanje za Hrvate u Tetovu i oko Tetova, a upravo sljedeće godine istraživanje će biti završeno u tiskanoj monografiji od oko 400 stranica. Na sastanku je dogovoreno da će Varaždin biti jedno od odredišta gdje će monografija imati svoju promociju.

Na sastanku je istaknuto da je najveći val dolazaka Hrvata iz Varaždinske županije bio 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, kao stručnjaci za tvornicu “Teteks” u Tetovu, ali ozbiljan broj postoji već 20-ih godina, kada se bilježi dolazak Hrvata koji rade u Tetovu kao nastavnici, stručnjaci i istraživači na Šar planini.

Varaždinska županija najavila je i donaciju knjiga i građe za Hrvatsku knjižnicu koja djeluje pri MHD/HF u Tetovu, a koja je otvorena ove godine.


Autor: CroExpress Datum objave: 31.08.2023.