home
Foto: Hugo E. Villasanti

Foto: Hugo E. Villasanti

'PRIPREMAJU TEREN' ZA DOLAZAK U PRADOMOVINU Paragvajski Hrvati sjeli u školske klupe i uče naš jezik

U Paragvaju danas živi više od 5000 potomaka hrvatskih doseljenika.

Autor: Hugo Estigarribia Villasanti

U subotu smo počeli s predavanjima hrvatskog jezika i kulture u glavnom gradu Paragvaja, Asunciónu. Ova predavanja besplatna su za hrvatske potomke i prijatelje Hrvatske.

Predavanja organizira Paragvajska udruga Hrvata uz financijsku potporu Ureda za Hrvate izvan Hrvatske.

Inače, prije postojanja Udruge, koja je osnovana 2015. godine, u Paragvaju nikada nije postojala mogućnost učenja hrvatskog jezika.

U Paragvaju danas živi više od 5000 potomaka hrvatskih doseljenika. Zahvaljujemo Republici Hrvatskoj na potpori Hrvatima Paragvaja.

12.03.2019.

Br. pregleda: 2991

© CroExpress 2020.