Danas je spomendan prvog međunarodnog priznanja Hrvatske.

Tog čuvenog 7. lipnja 879. godine, papa Ivan VIII. uputio je pismo hrvatskom knezu Branimiru u kojem među ostalim piše: „Kada smo naime na dan Uzašašća Gospodinova služili misu na žrtveniku sv. Petra, digosmo ruke uvis i blagoslovismo tebe i cio narod tvoj i cijelu zemlju tvoju, da možeš ovdje uvijek spašen tijelom i dušom sretno i sigurno vladati zemaljskom kneževinom.“

To je prvo međunarodno priznanje hrvatske države i povijesti.

U to vrijeme nije bilo u poznatom svijetu jače ustanove i većeg autoriteta za priznanje državne suverenosti. Od Branimirova vremena Hrvatska je bila definitivno prema Zapadu i zapadnom kršćanstvu.

U Sopotu kraj Knina pronađen je zabat s križem prema kojem je izrađen gornji dio portala glavnih vrata na Crkvi hrvatskih mučenika. U sredini zabata je Branimirov križ koji je već postao simbol našeg kršćanstva. Na potpornim stupovima portala stoje godine: 879. i 2010.

Prva označuje godinu prvog priznanja hrvatske države, a druga godinu dovršenja portala. Među Branimirovim nazivima nalazi se i: DUX CROATORUM (knez Hrvata). Naslov zavjetne Crkve u Udbini je: MARTYRIBUS CROATORUM (Hrvatskim mučenicima).


Autor: Krešimir Štetić Datum objave: 07.06.2022.