Bogatom programu Mjeseca hrvatske knjige, kao renomirane manifestacije nacionalnog karaktera za poticanje čitanja, pridružuje se kao i ranijih godina Hrvatska matica iseljenika – afirmirajući čitanje knjiga iseljeničke tematike iz raznih grana ljudske djelatnosti, ali i čitanje hrvatske književnosti koja nastaje u inozemstvu u višejezičnome okružju domicilnih sredina od Aljaske do Ognjene zemlje, juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda kao i bližeg europskoga susjedstva.

Najavljujemo svečano predstavljanje knjige 'Blago rasutih. Jezik Hrvata u dijaspori' autorice prof. dr. sc. Sanje Vulić

Tako Hrvatska matica iseljenika najavljuje svečano predstavljanje knjige ‘Blago rasutih. Jezik Hrvata u dijaspori’ autorice prof. dr. sc. Sanje Vulić, koje će se održati u srijedu, 18. listopada, s početkom u 13 sati, u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb.

Uz pozdravne riječi ravnatelja Hrvatske matice iseljenika profesora Mije Marića i autoricu prof. dr. sc. Sanju Vulić u predstavljanju knjige sudjeluju: doc. dr. sc. Milan Bošnjak, prof. dr. sc. Marko Alerić.

Voditeljica promocije je profesorica Vesna Kukavica. Promocija se održava u sklopu Matičina programa u Mjesecu hrvatske knjige 2023., ukazujući na činjenicu da su Hrvati u dijaspori višejezični, pretežito bilingvalni, a inozemna se Croatica pojavljuje na 12 jezika dulje od stoljeća.

O knjizi i autorici: Posrijedi je jedinstveno djelo jezikoslovne kroatistike, koje donosi obilje spoznaja o hrvatskome jeziku u dijaspori, pisano temeljem neposrednih terenskih istraživanja renomirane hrvatske kroatologinje Sanje Vulić. Prof. dr. sc. Sanja Vulić redovita je profesorica na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predaje veći broj predmeta na svim studijskim razinama studija kroatologije te na studiju demografije i iseljeništva (npr. Jezik Hrvata u dijaspori, Književnost i kultura Hrvata u dijaspori i dr.). Voditeljica je Ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore, osmislila je Zimsku školu za nastavnike hrvatskoga jezika iz dijaspore koja se održava u Mađarskoj, te je voditeljica projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori. Bila je suradnica na više znanstvenih projekata u RH i Austriji, među ostalim projekta Gramatika gradišćanskohrvatskkoga jezika ZIGH-a i Gradišćanskohrvatski govori HKDC-a. Autorica je ili suautorica 17 knjiga. Objavila je oko 250 znanstvenih članaka, više od 300 stručnih članaka te oko 560 kraćih tekstova popularno-znanstvenoga karaktera.  Držala je izlaganja na više od 200 znanstvenih i stručnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu (u Australiji, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Rumunjskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji, odnosno Vojvodini, Bosni i Hercegovini i dr.). Godinama ima jezičnu kolumnu u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Dobitnica je Nagrade Fakulteta hrvatskih studija i Nagrade Grada Zagreba. Više od trećine njezine znanstvene i znanstveno-nastavne aktivnosti odnosi se na Hrvate izvan Hrvatske.

Najavljujemo svečano predstavljanje knjige 'Blago rasutih. Jezik Hrvata u dijaspori' autorice prof. dr. sc. Sanje Vulić

Autor: CroExpress, Matis Datum objave: 17.10.2023.