Preko svojih društvenih mreža hrvatske navijačke skupine prikazale su izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima za obnovu Banovine.

Iz zahvalnosti i poštovanja prema svim donatorima koji su sudjelovali u akciji prikupljanja pomoći za stradale u potresima na Banovini, nakon što je ovih dana potrošena i zadnja kuna s objavljenog računa zajedničke akcije hrvatskih navijača, osjećamo obvezu objaviti izvještaj naših aktivnosti.

11. siječnja 2021. godine u javnost je pušten proglas o zajedničkoj akciji hrvatskih navijača te račun našeg prijatelja Damira Markuša Kutine. Sav prikupljeni novac potrošen je isključivo na izgradnju prije svega montažnih kućica stanovnicima s područja Banovine, za koje se našim neposrednim kontaktom na terenu zaključilo da im je pomoć najpotrebnija. Isto tako, osim za montažne kućice, kupovan je građevinski materijal za obnove krovova i unutrašnjosti obiteljskih kuća, sanaciju objekata za životinje i poljoprivredu, kao i humanitarnih udruga.

Također, važno je naglasiti da su tijekom višemjesečne izgradnje konstrukcija montažnih kućica i prijevoza materijala hrvatski navijači isključivo volontirali te za navedeni rad nisu uzeli niti kune naknade, dok smo za određeni dio poslova angažirali i platili tvrtke, primjerice za unutarnje radove, provođenje instalacija, sanitarni čvor, izradu fasade, montažu klime i sl., kako bi kućicu u korištenje predali potpuno sigurnu i sa svim potrebnim sadržajem.

Nadalje, želimo napomenuti da je osim novčanih uplata od početka naše humanitarne akcije na adrese naših skladišta u Sisku i na Borongaju pristigla velika količina građevinskog materijala, alata, zaštitne opreme, grijalica i agregata. Sve navedene donacije dalje su svakodnevno distribuirane po cijeloj Banovini te su za svaku dostavu evidentirani podaci (adresa, primatelj i materijal). Preostali iznos od donacija odlučili smo iskoristiti kupnjom prigodnih bonova u trgovinama s građevinskim materijalom kako bi ih podijelili onima najugroženijima u zajedničkoj akciji navijača godinu dana nakon velikog potresa.

HR46 2407 0003 1058 39121 ukupno zaprimljeno 553.356,42 kn (zajednička humanitarna akcija hrvatskih navijačkih skupina).

Broj montažnih kućica izgrađen na području Siska i Banovine: 23

Broj ostalih kućanstava kojima je doniran građevinski materijal: preko 700

Građevinski materijal: 430.607,45 kn

Tvrtke za završne radove: 123.592,72 kn

Prijevoz i najam teretnih vozila: 41.387,50 kn

Gorivo: 36.643,69 kn

Smještaj volontera: 570,00 kn

Reprezentativni troškovi: 318 kn

Bonovi za kupnju materijala: 41.073,02 kn

Naknada banke 103,72 kn

Specifikacija materijala za izgradnju kućice, računi, i detaljni podaci o donacijama su pohranjeni i dostupni na upit.

Količina doniranog građevinskog materijala i novčanih uplata dovoljno govore u prilog tome koliko je povjerenje hrvatskih građana bilo prema navijačima u ova krizna vremena te stoga još jednom hvala svima koji su pomogli kad je bilo najteže.


 

Autor: CroExpress Datum objave: 22.01.2022.