Pod pokroviteljstvom Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kojem je tajnik akademik Ferdo Bašić, u suradnji s Akademijom poljoprivrednih znanosti, kojoj je predsjednik akademik Franjo Tomić i Sveučilištem u Zagrebu – Agronomski i Rudarsko-geološko naftni fakultet, izrađena je studija Obnova poljoprivrede i ruralnog prostora na potresom pogođenom području Banovine koja je javnosti predstavljena u petak 10. rujna u 12 sati u Sunji.

“Stožer civilne zaštite i Ministarstvo poljoprivrede pozdravljaju napore znanstvenika, stručnjaka i poljoprivrednika u izradi Studije kao doprinos obnovi potresom stradalog područja. Mjere Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede od prvog dana nakon potresa usmjerene su na područje Banovine, Posavine, Pokuplja i Pounja kako bi se zadržalo stanovništvo u ruralnim područjima te obnovila i revitalizirala poljoprivreda. Uvećan stočni fond nakon potresa na ovom prostoru, objava i provedba natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala, pokretanje i realizacija konkretnih programa i investicija obilježavaju naše djelovanje na ovom prostoru nakon potresa. Ističem izgradnju i stavljanje u funkciju prve gospodarske zgrade nakon potresa – reprocentar u svinjogojstvu kapaciteta 16 krmača i 80 odojaka, putem doniranih sredstava, a čiju smo izgradnju putem donacija koordinirali kao Stožer, kao i investicijski ciklus u poljoprivredi koji je zacrtan. Agronomska struka treba imati vrlo važnu ulogu u obnovi i revitalizaciji poljoprivrede nakon potresa, a u duhu većih kompetencija struke u provedbi mjera, ali i povećanja produktivnosti i samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje. Na tom tragu logično je omogućiti veću zastupljenost agronomske struke u provedbi Lokalnih razvojnih strategija”, kazao je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede RH Tugomir Majdak u Sunji.

Studijski rad je na dragovoljnoj osnovi, bez naknade i bilo kakve osobne koristi okupio 37 stručnjaka, troškom Sveučilišta u Zagrebu – Agronomskog fakulteta – dekan prof. dr. sc. Zoran Grgić, tiskana kao knjiga na 170 stranica, a u elektroničkom obliku dostupna je i na web stranicama svih ustanova sudionika. Koordinator izrade akademik Franjo Tomić, voditelj  prof. dr. sc. Ivica Kisić, novoizabrani dekan Agronomskog fakulteta i svi autori djeluju kao članovi znanstvenih vijeća Akademije: za poljoprivredu i šumarstvo te za zaštitu prirode, kojemu predsjeda akademik Goran Durn.

U izradu studije kojoj je cilj pružanje stručne pomoći u obnovi poljoprivrede narodu Banovine pogođenom potresom u prosincu 2020. uključeno je i Ministarstvo poljoprivrede – Tugomir Majdak, a sadržaj studije obuhvat i definiran je  dogovorom s nadležnim tijelima općina te stručnjacima i vlasnicima OPG-ova s područja pogođenog potresom. Stoga, kao geslo pod kojim je studija rađena autori navode rečenicu: „S oranica i staja Banovine na Markov trg i u stručnu i širu javnost.“

U studiji se upozorava kako je područje Banovine i prije potresa bilo zahvaćeno depopulacijskim procesima koji su počeli prestankom obrade i napuštanjem većeg dijela poljoprivrednog zemljišta, a posljedica smanjenje poljoprivredne proizvodnje. Autori argumentirano tvrde kako je za gospodarsko-socijalni oporavak potresom pogođenog područja, ostvarivanja uvjeta za opstanak postojećeg življa, zapošljavanje radne snage svih uzrasta i stvaranje uvjeta za povratak raseljenih  najdjelotvornije ulagati u poljoprivredu.

Upravo zbog tih razloga Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Akademija poljoprivrednih znanosti i i Agronomski i Rudarsko – geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu podržavaju sve napore i ustrajan pristup svih u rješavanju demografskih problema i gospodarskog ruralnog razvoja Banovine. U ovim, početnim trenucima ostvarivanja značajnih strateških, domoljubnih i humanih namjera želimo pridonijeti poduzetoj obnovi Banovine i pomoći ostvarenju boljeg života od dosadašnjeg njezinom stanovništvu. Sadržaj ove studije potvrđuje da je poljoprivreda a posebno stočarstvo, upravo zbog blagodati prirode i bogate tradicije, pravilan i održiv smjer gospodarskog razvoja Banovine. Ovaj dokument predstavlja stručnu podlogu održivom razvitku i stvaranju uvjeta za skladan gospodarski i ruralni razvitak ovog, potresom stradalog područja“, navodi se u uvodu studije.

„Provodeći svoje poslanje, od utemeljenja do danas kao svjedok i dionik tegoba, kušnji i izazova kojima je hrvatski narod izložen, ovim studijskim radom Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti daje svoj, snazi događaja primjeren odgovor. I to, naglašavamo, drugi u nepuna tri desetljeća. Jer, poslije oslobođenja okupiranih teritorija, ožujka 1996., na ruševinama Petrinje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u organizaciji akademika Milana Maceljskog, predsjednika Znanstvenog savjeta za poljoprivredu i šumarstvo, održala je znanstveni skup koji je zacrtao smjernice oporavka i obnove poljoprivrede poslije ratnih razaranja. Okupivši ustanove i pojedince iz akademskog okruženja s kojima živimo i djelujemo, u suradnji s ljudima iz struke, obnašateljima javnih dužnosti s pogođenog područja i odgovornima iz Ministarstva poljoprivrede, ovim radom prilažemo obnovi poljoprivrede i ruralnog prostora Banovine i Posavlja“, u ime pokrovitelja zapisao je akademik Ferdo Bašić.

Studija pokriva širok raspon tema, od pedoloških značajki i gospodarenja tlima, fenomena ponikvi nastalih kao posljedica potresa urušavanjem pokrova u naseljima Mečenčani i Borojevići, što je obradio akademik Igor Vlahović, preko uzgoja bilja i domaćih životinja, razvoja ruralnog prostora i krajobraznih posebnosti do tržišta poljoprivrednih proizvoda i gospodarskog oporavka.

U studiji se iznosi konkretan prijedlog plana obnove poljoprivrede Banovine s ciljem uspostave konkurentne i održive proizvodnje gospodarstava na njenom području.


Predlaže se:


– ukidanje poreza i prireza za poljoprivredne subjekte

– subvenciju troškova energenata i oslobađanje od PDV-a za repromaterijal u poljoprivredi i uspostava trajnog sustava kreditiranja obrtnih sredstava u poljoprivredi

– oslobađanje od poreza na dohodak za zapošljavanje članova malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava izvan poljoprivrede

– aktiviranje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom i privatnom vlasništvu privremenim i trajnim rješenjima o korištenju i naknadama za korištenje

– poticanje uključivanja poljoprivrede u koncept kružnog gospodarstva

– subvencioniranje troškova sabiranja poljoprivrednih proizvoda

– potpora tržišnom označavanju (brendiranju) poljoprivrednih proizvoda i njihova izravna prodaja u gradu Zagrebu

– sustavno poticanje razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i mladih poljoprivrednika

– izravni savjetodavni rad i konzalting državnih službi potpore poljoprivredi za 5-godišnje razdoblje ustrojavanja i funkcioniranja proizvođačkih organizacija te pristupa natječajima razvoja poljoprivrede i ruralnog poduzetništva

– poticanje stručnih i znanstvenih projekta unaprjeđenja poljoprivrede.


„Obnova poljoprivrede i ruralnog prostora treba se ravnati prema poticajima odozdo, bez čekanja Markova trga – signala odozgo. Pače, Markov trg bi dobro učinio ako bi preispitao neke očito brzopleto i nedomišljeno donijete odluke, kao primjerice onu o dokidanju prijeko potrebne Savjetodavne stručne službe u poljoprivredi i šumarstvu, jednako važne, napose na ovom području, Agencije za poljoprivredno zemljište i Vijeća za istraživanje u poljoprivredi. Nema tako rodne godine u poljoprivredi čije pozitivne učinke krive odluke s Markova trga mogu učiniti ništavnima“, kaže akademik Ferdo Bašić.

Studija postavlja osnove za osiguranje gospodarske, socijalne i okolišne održivosti uzgoja bilja i stoke na potresom pogođenom području Banovine. Kao osnove razvoja ističu se dobar geografski položaj, agroekološki uvjeti i mogućnost tržišta, pogotovo bližih urbanih središta i grada Zagreba, trend rasta potražnje za lokalnim i izvornim proizvodima, povezanost poljoprivrede s različitim oblicima turizma, kao i duga tradicija i postojanje želje za poduzetničkim projektima, barem manjeg dijela mlađeg poljoprivrednog stanovništva. Banovina treba i može postati izazovno mjesto privlačenja investitora u razvoj poljoprivredi prehrambene industrije, ugostiteljstva i turizma.


Autor: CroExpress Datum objave: 10.09.2021.