Autor: Z.S./Eures

Svakodnevno traženje posla u Hrvatskoj i inozemstvu zahtijeva dobru upućenost; ne samo u propise i zakone zemlje u kojima se posao traži već i u potrebe tržišta rada. Ovaj put ne donosimo primjer konkretne zemlje u kojoj bi eventualno tražili posao već popis deset najtraženijih zanimanja u zemljama Europske unije, Švicarskoj, Norveškoj, Islandu…
Važno je napomenuti da su poslovi nazvani prema ISCO-u, međunarodnom standardu klasifikacije zanimanja. Trenutno je na snazi ISCO-08, objavljen 2008. godine. Međunarodna organizacija rada (ILO) opisuje ga kao ‘oruđe za organizaciju poslova u jasno definirane grupe s obzirom na zadaće i dužnosti koje se traže na poslu’. 
Neka zanimanja, poput onog najtraženijeg s popisa 10 zanimanja (‘Clerical support worker’) poprilično su uopćena, dok su neka, poput ‘Electronics and telecommunications installers and repairers’, vrlo specifična. Razlog tome je što ISCO dijeli zanimanja u 10 velikih grupa, u koju spadaju i gorenavedeni ‘clerical support workers’, zajedno s menadžerima, profesionalcima, vojnicima… Ostala zanimanja mogu se svrstati u neku od ovih velikih grupa. I to vrlo jednostavno, prema broju oznake; ako je kraj imena radnog mjesta oznaka ISCO npr. 72, znači da posao spada u sedmu veliku grupu. Da je označeno brojem ISCO 23, značilo bi da spada u drugu veliku grupu. Što ISCO broj ima više znamenki, to je posao preciznije opisan.
Možda je stoga od najveće koristi znati najtraženija zanimanja s najvećim ISCO brojem – jer, kako smo i objasnili, riječ je najpreciznijem opisu traženog zanimanja.
Popis 10 najtraženijih zanimanja sastavio je EURES, europski portal za mobilnost poslova.

Clipboard01.jpg

Datum objave: 01.09.2014.