Autor: Hina/CroExpress

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) izvijestio je da je ove godine provedeno 2.370 kontrola bolovanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, i u odnosu na 2013. stopa bolovanja u prvom polugodištu 2014. manja je za 9 posto, odnosno za 642.255 dana.
Dnevno je to pak 4000 manje bolesnih.

Stopa bolovanja tako je snižena s lanjskih 3,07 na 2,8, navodi se u priopćenju nakon današnje sjednice Upravnog vijeća HZZO-a.

Upravno je vijeće danas donijelo odluku o uvrštavanju na osnovnu listu lijekova pet novih lijekova, a na dopunsku listu lijekova 12 lijekova, dok su na Popis posebno skupih lijekova uvrštema dva nova lijeka – za liječenje multiplog mijeloma te Parkinsonove bolesti.

HZZO će financirati pripravnički staž u 2014. godini za 633 kandidata koji su izabrani nakon Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža provedenog u srpnju.

Pripravnički staž HZZO će osigurati za 519 doktora medicine, 65 doktora dentalne medicine, 39 magistara farmacije i 10 magistara medicinske biokemije.

HZZO stoga poziva ugovorene zdravstvene ustanove da što prije sklope ugovore o financiranju pripravničkog staža s HZZO-om za kandidate koji su izabrani Javnim natječajem, kako bi već u listopadu mogli početi s obavljanjem pripravničkog staža.

Upravno vijeće HZZO utvrdilo je i nove dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) pri postupcima medicinski potpomognute oplodnje koji će se ubuduće obavljati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja

Datum objave: 24.09.2014.