Fra Milan Lončar preminuo je 31. siječnja u 79. godini života i 53. godini svećenstva, u Franjevačkom samostanu na Humcu.

Rođen je 25. srpnja 1944. u Vinjanima kraj Posušja. Studij filozofije i teologiju pohađao je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji. Nakon toga, školovanje je nastavio u Königsteinu u Njemačkoj. Postdiplomski studij završio je na Institutu za katehetiku i homiletiku u Münchenu s diplomom iz homiletike i andragogike. U Münchenu je završio i studij religijske pedagogije.

U redovništvo je stupio 14. srpnja 1963. godine na Humcu. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1970. u Königsteinu u Njemačkoj.

Tijekom redovništva obnašao je razne službe i služio u mnogim župama. Bio je duhovni pomoćnik na Humcu, prefekt studentima u Njemačkoj i Švicarskoj, zatim i duhovni pomoćnik u župi St. Michael München – Prelach, misionar u HKM-u u Zurichu, voditelj HKM-a St. Gallen, ravnatelj ZIRAL-a u Mostaru, duhovni pomoćnik u župi Svetog Petra i Pavla u Mostaru.

Bio je i član Vijeća Biskupske konferencije BiH za kulturu za naredno trogodište, član Vijeća za religiozni i kulturni dijalog BK BiH. Bio je deputat na Provincijskom kapitulu na Humcu, član Komisije koja je trebala ispitati sve izvanpastoralne aktivnosti braće u Provinciji, član Vijeća franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, član Komisije za studijsku i izdavačku djelatnost pri Vijeću franjevačkih zajednica u RH i BiH.

Također je bio zastupnik za Provincijski kapitul na Humcu, provincijski definitor, član Vijeća za kulturu Biskupske konferencije BiH, pročelnik Vijeća za trajnu formaciju i liturgiju u Provinciji, član Vijeća za dijalog među religijama i kulturama BK BiH, tajnik i koordinator Tajništva za evangelizaciju u Provinciji, zamjenik povjerenika za Svetu zemlju te voditelj novosagrađene kuće duhovnosti u Masnoj Luci.

Bio je župnik u Posušju od 26. kolovoza 2006. do 19. kolovoza 2013., gdje je radio na izgradnji župne crkve. Osnovao je i Franjevački muzej „U kući Oca mojega“ te postao njegov ravnatelj.

Papa Franjo imenovao ga je 10. veljače 2016. godine misionarom milosrđa sa željom da bude svjedok nježnosti Boga Oca.

Pored svega navedenoga, pisao je knjige i prevodio. Posljednju knjigu posvetio je svome stricu fra Slobodanu Lončaru koji je ubijen za vrijeme komunizma.


Autor: CroExpress Datum objave: 02.02.2023.