Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom na adrese veleposlanstava.

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu objavio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske .

Na Natječaj se, kako se navodi na stranicama, mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili drugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za državu na koju se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 1. listopada 2021. godine.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natjedaja je 3.500.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna. Jedna organizacija može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni natječaj.


Autor: CroExpress Datum objave: 02.09.2021.