Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 10, 17-30

U ono vrijeme, dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: ‘Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?’ Isus mu reče: ‘Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!’

On mu odgovori: ‘Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.’

Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: ‘Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.’

On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: ‘Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!’ Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: ‘Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.’

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: ‘Pa tko se onda može spasiti?’ Isus upre u njih pogled i reče: ‘Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!’ Petar mu poče govoriti: ‘Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.’

Reče Isus: ‘Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.’

Riječ Gospodnja.


Autor: CroExpress Datum objave: 10.10.2021.