Otvoren je natječaj za odabir stipendista za e-tečaj hrvatskoga jezika HiT-1 u akademskoj godini 2022/2023.

Dodijelit će se do 10 stipendija za hrvatski internetski tečaj za početnike HiT-1. Proljetni tečaj počinje 6. ožujka 2023, a Jesenski tečaj počinje 11. rujna 2023. Više podataka nalazi se na mrežnim stranicama Sveučilišta Zagebu i Hrvatske matice iseljenika:

Stipendija iznosti 500 eura koji će se uplatiti organizatoru tečaja, Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture.
Stipendije se dodjeluju kandidatima hrvatskoga podrijetla iz Južne Amerike koji žive izvan Republike Hrvatske.
Kandidati trebaju imati navršenih 18 godina života i završenu srednju školu.

Kriteriji za odabir kandidata

1 motiviran je za učenje hrvatskog – motivacijsko pismo od najmanje 250 riječi
2 ima iskustvo s e-nastavom – podatak u životopisu
3 dobro vlada engleskim jezikom – podatak u životopisu
4 trajno živi u Južnoj Americi – podatak u životopisu
5 trajno živi izvan Republike Hrvatske – podatak u životopisu
6 aktivan je član hrvatske zajednice u svojoj zemlji – podatak u životopisu
7 aktivan je član koje druge iseljeničke zajednice – podatak u životopisu

Kandidati za stipendiju trebaju priložiti sljedeće dokumente:

1. PRIJAVNICU skinutu s mrežne stranice, ispunjenu i poslanu na dvije e-adrese: ecroatian@gmail.com i marija.bosnjak@unizg.hr

2. ŽIVOTOPIS s podatcima o precima hrvatskoga podrijetla, mjestu stanovanja i trajnoga prebivališta, završenoj školi, znanju engleskoga jezika, iskustvo s e-nastavom, članstvo u hrvatskim zajednicama, odnosno klubovima, aktivnost povezanu s hrvatskim (npr. folklorna grupa, članci, glazba itd.)

3. MOTIVACIJSKO PISMO u kojemu objašnjava svoje razloge za učenjem hrvatskoga i buduće služenje znanjem hrvatskoga. Ako se mogu kratko predstaviti na hrvatskome, neka to učine na kraju pisma. U njemu trebaju navesti željeno vrijeme tečaja (koje će se prihvatiti ako bude moguće, o čemu odlučuje Povjerenstvo).

4. Poželjno je, ako su u mogućnosti, priložiti preslike dokumenata kojim se dokazuje podrijetlo hrvatskih predaka ili državljanstvo te dokaze o znanju engleskoga, e-nastave i aktivnosti u hrvatskim zajednicama.

5. Rok za e-prijavu na natječaj: 6. veljače 2023. Obavijest o stipendiranim kandidatima bit će objavljena u srijedu 15. veljače 2023. od završetka natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i poslane kandidatima na njihovu osobnu e-poštu.

Odluka o raspisivanju natječaja – hrvatski

Odluka o raspisivanju natječaja – engleski

Odluka o raspisivanju natječaja – španjolski

Prijavnica


Autor: CroExpress/Hrvatska matica iseljenika Datum objave: 25.01.2023.