U Petrinji su 5. siječnja useljeni prvi korisnici privremenog smještaja u državnoj imovini, a koji su uslijed potresa u Sisačko – moslavačkoj županiji ostali bez vlastitog doma.

Ovom prilikom privremeno stambeno zbrinjavanje osigurano je za dvočlanu obitelj Vidović, koja je smještena u neoštećeni stan u državnom vlasništvu u gradu Petrinji.

Riječ je o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske donesenog 4. siječnja 2021. godine kojim Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske osigurava privremene smještaje obiteljima i osobama koje su uslijed potresa na području Sisačko – moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ostali bez stambenih objekata u kojima žive, a nemaju mogućnost samostalno osigurati odgovarajući smještaj.

Ovom prilikom državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Nikola Mažar naglasio je da su ovim prvim useljenjem započete aktivnost po donošenom Zaključku VRH, te naglasio da će korisnici za vrijeme privremenog smještaja biti oslobođeni plaćanja najma i režijskih troškova.

U Petrinji su dana 5. siječnja 2021. godine useljeni prvi korisnici privremenog smještaja u državnoj imovini, a koji su uslijed potresa u Sisačko – moslavačkoj županiji ostali bez vlastitog doma. Ovom prilikom privremeno stambeno zbrinjavanje osigurano je za dvočlanu obitelj Vidović, koja je smještena u neoštećeni stan u državnom vlasništvu u gradu Petrinji. Riječ je o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske donesenog 4. siječnja 2021. godine kojim Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske osigurava privremene smještaje obiteljima i osobama koje su uslijed potresa na području Sisačko – moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ostali bez stambenih objekata u kojima žive, a nemaju mogućnost samostalno osigurati odgovarajući smještaj. Ovom prilikom državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Nikola Mažar naglasio je da su ovim prvim useljenjem započete aktivnost po donošenom Zaključku VRH, te naglasio da će korisnici za vrijeme privremenog smještaja biti oslobođeni plaćanja najma i režijskih troškova.

Objavljuje Nikola Mažar u Četvrtak, 7. siječnja 2021.

Autor: CroExpress Datum objave: 07.01.2021.