Preporučuje se stvaranje obrazovnih modela za te jezike, kao i televizijsko i radijsko emitiranje na njima, stoji u priopćenju.

Odbor ministara Vijeća Europe ponovilo je svoju dugo postojeću preporuku slovenskim vlastima da priznaju hrvatski, njemački i srpski jezik, koji su prisutni u dijelovima Slovenije, kao tradicionalne manjinske jezike. 

Vijeće Europe, organizacija sa sjedištem u Strasbourgu koja okuplja 47 država Europe i njezinog šireg područja, 1992. godine usvojilo je Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima kojoj je cilj njihovo promicanje i zaštita.

Odbor je u izvještaju temeljenom na Povelji koja je u Sloveniji stupila na snagu 2001. pozvao slovenske vlasti da započnu dijalog s predstavnicima triju jezika kako bi osnažila njihovu zaštitu.  

Preporučuje se stvaranje obrazovnih modela za te jezike, kao i televizijsko i radijsko emitiranje na njima, stoji u priopćenju.

Vijeće ističe kako u obrazovanju i medijima postoji “jasna potreba za podizanjem svijesti” slovenskog društva o regionalnim i manjinskim jezicima, njihovim povijestima i kulturama kao integralnim dijelovima slovenske kulturne ostavštine.

Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Sloveniji je živjelo 35.642 Hrvata, a hrvatski jezik bio je materinski za 54.079 stanovnika, stoji na stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Slovenski popis stanovništva iz 2011. nije uključivao prikupljanje podataka o nacionalnosti i materinskom jeziku stanovnika, dodaje se.


Autor: CroExpress/Hina Datum objave: 23.09.2020.