PROČITAJ NAJNOVIJE VIJESTI IZ HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

24.08.2019
tekst
tekst

Vijesti iz misija

'ZAJEDNO U VJERI' Povodom 50. obljetnice djelovanja objavljena monografija HKZ Göppingen - Geislingen

Foto: Svjetlo riječi

Foto: Svjetlo riječi

Monografija je objavljena u nakladi Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi iz Sarajeva i spomenute Zajednice, a uredila ju je Marija Belošević koja je autorica i većine teksta, kao i fotografija.

Autorica: Marija Belošević/Svjetlo Riječi

Uz proslavu 50. obljetnice djelovanja Hrvatske katoličke zajednice bl. Jakova Zadranina – Göppingen i sv. Leopolda Bogdana Mandića – Geislingen objavljena je monografija ‘Zajedno u vjeri – Zusammen im Glauben 1968-2018’. Monografija je objavljena u nakladi Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi iz Sarajeva i spomenute Zajednice, a uredila ju je Marija Belošević koja je autorica i većine teksta, kao i fotografija.

Nakon uvodnoga slova voditelja Zajednica fra Ivice Jurišića, slijede pozdravi i čestitke predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu biskupa Pere Sudara, pomoćnog biskupa biskupije Rottenburg-Stuttgart Matthäusa Karrera, provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića, nacionalnoga ravnatelja Ravnateljstva dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislava Markića, dekana Dekanata Göppingen-Geislingen i župnika župe sv. Marije u Geislingenu Martina Ehrlera, donedavnog župnika župe Krista Kralja i sv. Marije u Göppingenu Markusa Rometscha, te voditelja ureda za migracije Geislingena Rudija Eberta. Tu je i tekst i notnim zapisom himne ‘Mi smo narod Tvoj’ autorice Marije Maje Perković, te tumačenje loga proslave jubileja koji je prema ideji Marije Belošević izradio Marinko Nikolić.

U prvom poglavlju monografije naslovljenom ‘Povijest koja se ne zaboravlja’ dat je sažet prikaz masovnijeg dolaska Hrvata na područje Zajednica, te sjećanja onih koji su stigli među prvima, a ovdje još žive.

Drugo poglavlje donosi životopise dušobrižnika koji su djelovali od početka u HKM Göppingen, koja je prije desetak godina podijeljena na dvije današnje Zajednice: vlč. Anton Odak, vlč. Stipe Dukić, vlč Marijan Bevanda, vlč. Ivica Komadina, vlč. Mile Miljko, dr. fra Ante Bilokapić, fra Fanjo Zelenika, dr. fra Stipe Nosić, fra Ivan Gavran i fra Ivica Jurišić. Tu su i životopisi pastoralnih suradnika, kao i popis hrvatskih (nad)biskupa koji su pohodili Misiju/Zajednice, te popis svećenika koji su bili na ispomoći ili propovijedali u raznim prigodama.

‘U mjesnoj Crkvi’ naslov je trećega poglavlja u kojem je dat sažeti osvrt na brojčano stanje vjernika stranaca u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart među kojima hrvatski vjernici zauzimaju drugo mjesto odmah nakon Talijana. Ovaj dio donosi i brojčane podatke za Dekanat Göppingen-Geislingen s naglaskom na prosjek pohađanja misa koji u Dekanatu iznosi 7,01 % s tendencijom pada, dok se u hrvatskim zajednicama postotak kreće između 25 i 30 %. U ovom dijelu donosi se i osvrt na tijek stvaranja novih Zajednica drugoga materinskog jezika, te konkretni koraci nastanka dviju Zajednica u Göppingenu i Geislingenu koje su ranije činile HKM Göppingen.

Četvrto poglavlje ‘Hod dug pola stoljeća’ daje prikaz pola stoljetnoga djelovanja prve HKM, a potom Zajednica. Sakramentalni život prati se prema statističkim podacima koji datiraju i od vremena prije formalnog osnivanja HKM, tj. od 1962. godine. Također tu su i podaci o polaznicima vjeronauka, sudjelovanju u životu mjesne Crkve, hodočašćima, aktivnostima mladih, ministranata, obiteljskom pastoralu, socijalnoj službi i socijalnoj zauzetosti. Obrađen je i dio vezan uz pomoć koju je HKM prikupljala tijekom Domovinskoga rata što je popraćeno isječcima iz njemačkoga tiska, te zahvalnicama. O proslavi 10. Obljetnice HKM pokrenuto je glasilo, koje izlazi i danas, pa je i taj dio našao svoje mjesto na stranicama monografije. Tu je i osvrt na Euharistijski kongres hrvatskih vjernika biskupije Rottenburg-Stuttgart koji je 1984. održan u Göppingenu, kao i kraći zapisi o gostovanjima, predavanjima i drugim kulturnim događanjima.

Peto poglavlje obrađuje ‘Novi val doseljavanja’ koji bilježi da je u odnosu na 2013. godinu broj vjernika u obje zajednice povećan više nego duplo. Među upisanim vjeroučenicima aktualne školske godine njih je tek manji broj rođen u Njemačkoj, a kao mjesta rođenja najviše ih dolazi s područja Slavonije, no zastupljeni su praktički svi dijelovi Hrvatske, kao i Bosne i Hercegovine.

Šesto poglavlje ‘Zajednice danas’ donosi statistiku za 2018. godinu, pregled aktivnosti po mjesecima u jubilarnoj godini, te popis suradnika u pastoralu i članova Pastoralnoga vijeća obje Zajednice.

Sedmo poglavlje naslovljeno je ‘Otvoreni životu u zajedništvu’ , a predstavlja obitelji s više djece: Bednjički (10), Rajić (6), Katić (6), Perković (5), Tadić (4).

U poglavlju ‘Kulturno-obrazovno-sportski život’ predstavljene su skupine i udruge koje djeluju u okviru Zajednica, ili usko s njima surađuju: Folklorna skupina ‘Hrvatski pleter’ Geislingen, Hrvatska kulturno-športska zajednica Matica Hrvatska, KUD ‘Croatia-Filstal’ Göppingen, Hrvatska nastava u inozemstvu, te Sportski klub Croatia 2012. Geislingen.

‘Crkvi, narodu, zajednici’ naslov je osmoga poglavlja u kojemu je predstavljena Marija od Bosne koja je obilježila ovaj kraj u drugoj polovici 14. st., a spomen na nju živi i danas. Također su predstavljeni i pojedini članovi Zajednica Marija Maja Perković, glazbenica pobjednica Hosanafest 2017., vlasnik glazbenog kazališta ‘Theater im Sägewerk’ Dean Mihaljev, te slikar i kipar Luka Budimir. U ovom poglavlju spominju se i trojica hrvatskih rukometaša koji igraju u klubu Frisch Auf Göppingen, a sudjeluju i u životu Zajednica. Poglavlje se zaključuje s pjesmama Drage Spataro i Marije Maje Perković.

Posljednje poglavlje donosi osvrt na samu proslavu zlatnoga jubileja. Uz govor fra Ivice Jurišića, tu je i propovijed krčkoga biskupa Ivice Petanjka koji je u ovoj prigodi pohodio Zajednice, pozdravni govor biskupa Karrera, te čestitka župnika Stefana Pappelaua. Ovo poglavlje završava tekstovima koji su o proslavi objavljeni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te Njemačkoj.

U prijevodu mr. Joze Bešlića
na njemački jezik, monografija donosi prikaz proslave jubileja, te sažetak povijesnoga hoda Zajednica. 

15.01.2019.

Izdanje br. 39

CroExpress u PDF izdanju!

Pogledaj sva izdanja

Preuzmi

© CroExpress 2019.