Nakon pristiglih i prebrojanih glasovnica u Nadbiskupskom ordinarijatu u Freiburgu im Breisgau za predstavnika u prezbitersko vijeće Nadbiskupije Freiburg u ime katolika drugih materinskih jezika izabran je na petogodišnji mandat, voditelj Hrvatske katoličke misije Singen-Villingen.

Nadbiskupija Freiburg jedna je od najvećih nadbiskupija od ukupno 27 (nad)biskupija u Njemačkoj koja broji više od 1,6 milijuna katolika. U njoj djeluje i 25 drugih jezičnih skupina osim njemačke, od kojih se sedam okuplja u zajednice koje su zadržale naziv „misije“ te slave sakramente na materinskom jeziku. U Nadbiskupiji su, uz poljsku i talijansku, Hrvati jedna od najvećih zajednica, okupljena u četiri misije: Freiburg-Bad Säckingen, Srednji Baden, Mannheim-Mosbach i Singen-Villingen.

Savjetodavno tijelo nadbiskupu u upravljanju nadbiskupijom ponajprije je prezbitersko vijeće. Uz nadbiskupa i pomoćne biskupe po službi ostali se članovi ovog vijeća biraju na određeni mandat. Na godišnjoj sjednici svih djelatnika misija drugih materinskih jezika u Nadbiskupiji Freiburg održanoj 8. studenoga 2023., pod predsjedanjem pomoćnog biskupa dr. Petera Birkhofera, nadležnog u Nadbiskupiji za vjernike drugih materinskih jezika, potaknulo se sudionike susreta na izbor novog predstavnika drugih materinskih jezika u prezbitersko vijeće Nadbiskupije za sljedeće petogodište. Tajnim je glasovanjem, čiji su rezultati objavljeni ovih dana, izabran fra Robert Crnogorac, OFM, član Hercegovačke franjevačke provincije, voditelj Hrvatske katoličke misije Singen-Villingen.

Fra Robert je rođen 15. lipnja 1968. godine u Posušju. U Visokom je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju, filozofiju je studirao na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj, a teologiju na FFTI-u Družbe Isusove u Zagrebu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Fuldi (Njemačka) gdje je i diplomirao 1995. godine. Za svećenika je zaređen u Fuldi 11. ožujka 1995. godine po rukama pomoćnoga fuldanskog biskupa Johannesa Kappa. Potom je nekoliko mjeseci proboravio u Chicagu kao polaznik intenzivnog tečaja engleskog jezika da bi nakon toga godinu dana djelovao kao duhovni pomoćnik u HKM St. Gallen (Švicarska), a zatim kao župni vikar jedne njemačke župe u biskupiji Fulda (Njemačka). Po povratku iz inozemstva djeluje kao župni vikar u Provinciji (u župama Drinovci i Čitluk) te ponovno u inozemstvu kao župnik njemačkih župa u biskupiji Fulda do prosinca 2021. godine kada preuzima vodstvo HKM Singen-Villingen.

Fra Robertova je poglavita zadaća u započetu mandatu savjetodavno potpomagati i usuglašavati proces restrukturiranja misija drugih materinskih jezika s procesom prestrukturiranja župa u Nadbiskupiji Freiburg koji bi trebao biti okončan do početka 2026. godine, obavještava Živa zajednica.


Autor: CroExpress Datum objave: 11.01.2024.