Prema zadnjim istraživanjima od ulaska naše zemlje u EU – čak 10 posto Hrvata živi ali 18 posto radi u zapadnim zemljama Europske Unije.

Istodobno samo jedan posto Nijemaca živi i radi izvan granica Njemačke. Nakon ovih podataka padaju li teze da je ulaskom u EU automatski dolazi do ekonomskih migracija i da građani bez obzira na naciju i obrazovanje masovno mijenjaju države u kojima se školuju ili rade.

– Hrvati najviše iseljavaju u Njemačku, 85% naših iseljenika je tamo. Druga zemlja je Austrija, treća je Švicarska. U Irskoj je otprilike 20 000 Hrvata, a Njemačkoj gotovo pola milijuna. Imamo problem bilježenja gdje njemački podaci pokazuju da je doselilo preko 400 tisuća hrvatskih građana, dok hrvatski podaci pokazuju 200 tisuća, rekao je za HRT Tado Jurić, politolog i demograf.

Jurić je poručio kako su inspekcije ustanovile velik broj radnika koji rade na crno te dok se ilegalne migracije stavljaju u fokus javnosti, događa se useljavanje legalnim putem koji je na razini EU preko 5 milijuna godišnje.

– Konkretno u Hrvatsku useljava oko 200 tisuća godišnje. Dakle, Hrvatska ima 25 puta više useljavanja nego Njemačka. Imamo najliberalniji zakon o doseljavanju stranih radnika. U Njemačku ne možete doseliti ako nemate barem srednju stručnu spremu, dok u Hrvatskoj nema nikakvih ograničenja za useljavanje niti po pitanju kvalifikacije niti išta drugo. Tvrdi se da raste BDP, nema tko raditi, pa moramo useljavati strane radnike, to je glavna matrica, međutim ne uzima se u obzir zašto nema tko raditi – zato što smo potjerali svoje mlade radi 200/300 eura plaće. Sada se daje znatno više za integraciju stranih radnika, izjavio je je dodajući kako se tema migracije artikulira tako da smo bili naivni te da nismo mogli znati da će dolaziti toliko ilegalnih migranata.

Ovim trendovima, kaže Jurić, za 10/15 godina ćemo imati istu sliku kao i Njemačka i Austrija u kojoj je svaki 4. stanovnik s migrantskim podrijetlom.

– Otvara se pitanje što smo mi učinili po pitanju integracije, pripreme hrvatskih građana na politiku multikulturalizma koja je službena politika RH, iako se to u političkim krugovima ne želi priznati. Postoji teza da hrvatski građani segregiraju strane radnike, međutim hrvati su iznimno tolerantni, izjavio je Tado Jurić.

Jurić je istaknuo da se u prosjeku vrati oko 15% iseljenika.

– U 10 godina je iselilo 65 tisuća djece, a nama se u dvije godine samo rodi toliko, poručio je.

Tvrdi kako se 2015. dogodio najviši intenzitet iseljavanja, pa to povezuje s pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji.

– Najbolje bi bilo reći da nijedna stranka nije poštovala demografsku struku, nije bilo političke volje. Imamo Njemačku koja crpi periferiju, pa daju našim ljudima veće plaće jer su shvatili da integracija Hrvata košta manje od nekoga iz Azije i slično, izjavio je Jurić za HRT.


Autor: CroExpress Datum objave: 08.06.2024.