U ono vrijeme: Petar upita: ‘Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?’ Reče im Isus: ‘Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.’

Datum objave: 20.09.2014.