Premijer Andrej Plenković u četvrtak je izjavio da je Hrvatska jedina od preostalih članica EU izvan eurozone, koja je ispunila sve kriterije za članstvo u europskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji, istaknuvši da je time ostvaren jedan od strateških ciljeva Vlade.

Nakon sastanka s izvršnim potpredsjednikom Europske komisije za gospodarstvo u interesu građana Valdisom Dombrovskisom, Plenković je rekao da su danas bili u prilici čuti ocjene Europske komisije o njihovom izvješću o konvergenciji, koje se odnosi na Hrvatsku i ostale zemlje koje još nisu u europodručju.

“Ovako pozitivno izvješće za Hrvatsku je jako dobro, budući da smo prema kriterijima, koji su jednaki za sve, jedina država koja ispunjava kriterije za članstvo u europskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji”, izjavio je Plenković na konferenciji za novinare.

Europska komisija u srijedu je predstavila izvješće o konvergenciji te je potvrdila da je Hrvatska jedina od promatranih država članica koja ispunjava sve kriterije nominalne konvergencije, kao i da je hrvatsko zakonodavstvo u cijelosti usklađeno sa zahtjevima iz Ugovora o funkcioniranju EU te sa Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Slijedom toga Europska komisija je zaključila da je Hrvatska spremna uvesti euro 1. siječnja 2023. te će tako postati dvadeseta država članica europodručja.

“Posebno važno je da Hrvatska ispunjava kriterij stabilnosti cijena. Vidjeli ste da je prosječna inflacija tijekom 12 mjeseci do travnja ove godine bila 4,7 posto, a referentna vrijednost bila je 4,9 posto, dakle bili smo u okviru tog kriterija”, rekao je Plenković.

Isto tako, bitnim je istaknuo da je Hrvatska dobila potvrdu od Euopske središnje banke dobila da je ispod mastriškog kriterija o proračunskom manjku od 3 posto BDP-a. 

“Hrvatska više nema makroekonomskih ravnoteža i u cijelom tom paketu naših napora, od odgovornog upravljanja javnim financijama, izlaska iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, dizanja kreditnog rejtinga na razinu investicijskog, činjenice da smo proveli sve reforme koje su bile na stolu nakon ulaska u europski tečajni mehanizam i bankobnu uniju na vrijeme, u skladu s akcijskih planom, govori o tome da je Hrvatska kroz provođenja strategije za uvođenje eura ostvarila jedan od temeljnih političkih ciljeva u mandatima naše dvije Vlade”, kazao je Plenković, podsjetivši da su ta dva temeljna cilja – ulazak u europodručje i šengenski prostor.

Vijeće EU će konačne odluke o uvođenju eura u Hrvatskoj donijeti u prvoj polovici srpnja, nakon rasprave na sastancima Euroskupine, Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove te Europskog vijeća, a čemu će prethoditi mišljenja Europskog parlamenta i Europske središnje banke.


Autor: CroExpress, Hina Datum objave: 02.06.2022.