Autor: CroExpress

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (TV HTZ) izabralo je deset direktora stranih predstavništava HTZ-a, od koji je sedam novih, a tri dosadašnja, te donijelo niz odluka o provođenju programa PPS-a za ovu posezonu i za potpore za turističke proizvode za tržišta posebnih interesa.

Direktori stranih predstavništava HTZ-a izabrani su temeljem provedenog javnog poziva na koji se ukupno javilo 148 kandidata, od kojih je 26 ušlo u uži izbor.

Povjerenstvo HTZ-a je nakon provedenih razgovora s kandidatima odlučilo, a Turističko vijeće prihvatilo da će od 1. listopada ove godine direktor u Italiji, u Milanu na tri godine biti Branko Curić iz Istre koji na toj poziciji nasljeđuje Darija Matoševića koji odlazi u mirovinu.

U Češku, u Prag, umjesto Klaudija Stojnića dolazi Ninoslav Vidović, a u Francusku, u Pariz, umjesto Marine Tomas-Billet će Danijela Mihalić Đurica, dok će u Njemačkoj, u Frankfurt, umjesto Mate Radića doći Romeo Draghicchio, koji je do sada bio voditelj ispostave HTZ-a u Muenchenu, a na čije mjesto dolazi Damir Balenović.

U Rusiju, u Moskvi, dugogodišnjeg direktora Mladena Falkonija nasljeđuje Rajko Ružička, a u SAD-u, u Washingtonu, Andreju Cvitković zamijenit će Ina Rodin. Za predstavništvo u Nizozemskoj nije izabran direktor, što je do sada bio Igor Čupahin, a te će poslove obavljati direktor iz Belgije, iz Bruxellesa, Ivan Novak.

To su sve novi direktori, dok su tri ‘stara’ kojima su produženi mandati – Bojan Baketa za Poljsku, u Varšavi, Zlatko Deželjin u Švicarskoj, u Zürichu, i spomenuti Novak u Bruxellesu.

Datum objave: 25.07.2014.