Autor: Hina/CroExpress

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) objavilo je Nacrt prijedloga Dugoročnoga plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) za razdoblje od 2015. godine do 2024. godine i time otvorilo javnu raspravu zainteresirane javnosti.
Dugoročni plan razvoja OSRH-a jedan je od temeljnih dokumenata u području obrane kojim se utvrđuje dugoročna projekcija razvoja potrebnih vojnih sposobnosti i definiraju resursi za njihovu realizaciju, ističe se u današnjem priopćenju MORH-a.

Objašnjava se da taj dokument predstavlja ključni rezultat predviđenih reformi obrambenoga sektora u 2013. i 2014. godini koji, zajedno sa Zakonom o obrani i Zakonom o službi u OSRH-u te Strateškim pregledom obrane, predstavljaju set ključnih dokumenata koji će omogućiti novi zamah u transformaciji obrane i razvoju profesionalnih i učinkovitih Oružanih snaga.

Podsjeća da je Strateški pregled obrane, koji je usvojen na sjednici hrvatske Vlade 25. srpnja 2013. godine, sadržavao glavne strateške smjernice razvoja Oružanih snaga koje su predstavljale okvir za izradu Dugoročnoga plana razvoja. U skladu s nalazima i preporukama Strateškoga pregleda obrane razvijat će se sposobnosti Oružanih snaga kako bi bile spremne odgovoriti na sigurnosne izazove u sadašnjosti i budućnosti, a u skladu s raspoloživim resursima.

Kako se navodi, proces obrambenoga planiranja, unutar kojega se izrađivao ovaj Dugoročni plan razvoja, usklađen je vremenski i metodološki s procesom obrambenog planiranja u NATO-u te obuhvaća sve potrebe i zahtjeve obrane u provedbi misija i zadaća Oružanih snaga.

Dugoročni plan razrađuje sposobnosti koje će OSRH razvijati i održavati u sljedećem desetgodišnjem razdoblju te financijske okvire i dinamiku njihova punoga dostizanja. Dokument sadrži viziju i detaljnu razradu načina na koji će se izgrađivati moderne i učinkovite Oružane snage koje će biti primjerene izazovima predstojećega dugoročnog razdoblja, odnosno snage koje će biti respektabilne u pogledu izvršavanja svoje temeljne ustavne uloge, ali i koje će svojom spremnošću, obučenošću i opremljenošću biti u mogućnosti i dalje sudjelovati u zajedničkim operacijama sa saveznicima te biti na raspolaganju civilnoj zajednici u kriznim situacijama.

Objavom toga nacrta MORH nastoji u raspravu o budućem razvoju OSRH-a uključiti širu, a posebice stručnu javnost, u duhu transparentnosti i otvorenosti u prezentiranju načina na koji Oružane snage ispunjavaju svoju društvenu ulogu, ističe se u priopćenju MORH-a.

Datum objave: 24.09.2014.