Monografiju Milana Bošnjaka “Hrvatska književnost nastala u Njemačkoj 1990. – 2013.”, u kojoj piše o životu i radu hrvatskih pisaca koji žive i rade u Njemačkoj od raspada SFRJ i nastanka Republike Hrvatske do njezina ulaska u Europsku uniju, objavila je zagrebačka Naklada Ljevak.

Bošnjak, kako navodi nakladnik, analizira život i rad hrvatskih pisaca koji žive i rade u Njemačkoj od nastanka Republike Hrvatske do njezina ulaska u EU.

Bošnjak obrađuje hrvatske pisce svrstavajući ih u tri glavne skupine

U prvoj su pisci koji su se u Njemačkoj našli kao politički emigranti, drugoj pripadaju hrvatski službenici – diplomati, učitelji, svećenici kojima je primarna profesionalna zadaća djelovati u odgojno-obrazovnom, političkom i/ili vjerskom smislu u hrvatskim zajednicama, a u treću skupinu, koja je najheterogenija, Bošnjak svrstava ekonomske migrante i djecu ekonomskih migranata.

Od političkih migranata Milan Bošnjak analizira stvaralaštvo Malkice Dugeč, Vjenceslava Čižeka, Ivana Otta, Gojka Borića, Joze Mršića i Hrvoja Lorkovića 

Od autora koji su hrvatski službenici uključeni su Jozo Župić, Adolf Polegubić, Acija Alfirević, Luka Marković, Miroslav Lovčanin i Mladen Lucić.

Od ekonomskih migranata obuhvatio je, između ostaloga, stvaralaštvo Irene Vrkljan, Dragutina Trumbetaša, a od mlađeg naraštaja Maricu Bodrožić, Natašu Dragnić, Jagodu Marinić i Marijanu Dokozu. Njihovu književnu građu Bošnjak obrađuje kroz imagološku prizmu, s posebnom usmjerenošću na mjesta i uloge slikâ Hrvatske, Jugoslavije i Njemačke u djelima autora svih triju skupina.

Milan Bošnjak rođen je 1974. u Gospiću

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij filozofije i komparativne književnosti te poslijediplomski doktorski studij kroatistike. Zaposlen je u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Objavio je, uz ino, i knjige “Hrvatska nastava u inozemstvu” i monografiju “Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske” te zbirke pjesama “Neuki letači” i  “Zelenoplavo”.


Autor: CroExpress, Hina Datum objave: 30.04.2021.