U Lendavi je 29. studenoga održan Međunarodni znanstveni simpozij – Hrvati u Sloveniji danas.

Poticaj znanstvenom simpoziju dalo je istraživanje koje je, u suradnji sa Savezom hrvatskih društava u Sloveniji, proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar pod naslovom „Hrvatska zajednica u Republici Sloveniji: između asimilacije, integracije i promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta“.

Ispitanici uključeni u anketu na kojoj se temelji ovaj istraživački projekt, istaknuli su Hrvatsku maticu iseljenika i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao dvije najznačajnije institucije koje sustavno i učinkovito surađuju s pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske.

U ime Hrvatske matice iseljenika simpoziju je prisustvovala stručna savjetnica Odjela za znanost i obrazovanje Valentina Badanjak Pintarić.


Autor: CroExpress/HRVATSKA MATICA ISELJENIKA Datum objave: 01.12.2023.