Autor: IKA

Na susretu s predstavnicima različitih vjerskih zajednica u Albaniji, papa Franjo je ponovio kako nitko ne može koristiti Božje ime da bi opravdao nasilje. Govoreći na Katoličkom sveučilištu u Tirani, Papa je rekao da je ‘autentična vjera izvor mira a ne nasilja… Ubijanje u ime Božje je teško svetogrđe. Diskriminacija u ime Božje je nehumana’. 
Upozoravajući da vjerska sloboda ne može biti zajamčena samo zakonodavnim aktima, Papa je potaknuo sve slušatelje da promiču poštovanje i suradnju u službi za opće dobro. Kada je netko siguran u svoja uvjerenja, rekao je Papa, tada nema potrebu vršiti pritisak na druge. Također je citirao riječi pape Ivana Pavla II. za njegova posjeta Albaniji 1993. kada je rekao da je vjerska sloboda dar svakome pojedinom čovjeku. 
Papa Franjo se iznova osvrnuo i na razdoblje komunizma, rekavši da je Albanija svjedočila nasilju i tragediji uzrokovanima nasilnim izopćavanjem Boga iz života pojedinaca i društva, a što je rezultiralo, obožavanjem idola i gubitkom dostojanstva i prava muškaraca i žena.
Međuvjerski susret Papa je započeo sa šalom. ‘S malo humora može se reći, da ovo izgleda kao na nogometnoj utakmici – katolici protiv ostalih… Svi zajedno za dobro domovine i čovječanstva. Budite znak za svoju zemlju!’, rekao je Papa.
Prije susreta s vjerskim predstavnicima Papa je ručao s albanskim biskupima. Crkvi u Albaniji papa Franjo darovao je kopiju najstarijeg postojećeg albanskog misala Gjona Buzukusa iz 1555. godine čiji se orginal čuva u Vatikanskoj biblioteci. 
Na molitvi Večernje u katedrali u Tirani papa Franjo je poručio albanskim svećenicima, redovnicima, redovnicima i predstavnicima laičkih pokreta da unatoč mnogim teškoćama moraju imati snage izaći i služiti najpotrebnijima. 
Nakon kratke oproštajne ceremonije, papa Franjo otputovao je iz Tirane.

Datum objave: 22.09.2014.