Autor: HKZSZ

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela, sukladno Zakonu o prebivalištu (‘Narodne novine’ br. 144/12), Uredbu kojom je produljila rok za reguliranje prebivališta u Republici Hrvatskoj do 29.12.2014. godine.

Državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u RH, a hrvatska osobna iskaznica im je prestala važiti duže od 15 dana prije stupanja na snagu Zakona o prebivalištu ili nikad nisu ishodili hrvatsku osobnu iskaznicu – dužni su do 29.12.2014. u nadležnoj policijskoj upravi u RH ponovo prijaviti prebivalište u RH i ishoditi novu osobnu iskaznicu. Ako će nastaviti boraviti u inozemstvu, prijaviti svoj privremeni boravak izvan Republike Hrvatske.

Državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a borave u inozemstvu i imaju važeću osobnu iskaznicu, dužni su do 29.12.2014. svoj privremeni boravak u inozemstvu prijaviti policijskoj upravi ili postaji u RH na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. To isto mogu učiniti i putem diplomatskih misija ili konzularnih ureda RH na čijem području borave.

Ista obveza je propisana i za osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se u inozemstvu, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj.

Ako državljani Republike Hrvatske obuhvaćeni gore navedenim kategorijama ne ispune navedenu obvezu do 29.12.2014., MUP RH poduzet ce mjere propisane Zakonom o prebivalištu (‘Narodne novine’ br. 144/12).

Generalni konzulat RH u Stuttgartu preporučuje svim hrvatskim državljanima koji borave na području Baden-Württemberga, a koji još nisu pitanje svog prebivališta u RH u uredili sukladno Zakonu o prebivalištu, da, ukoliko će u RH boraviti u narednom periodu, svoj boravak iskoriste i za reguliranje ove obveze, te da se jave nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u RH kako bi na Heu mjesta uredili pitanje svog prebivališta u RH. Na taj će način izbjeći dugo čekanje u konzularnom uredu, naročito pred istek navedenog roka u prosincu 2014. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

Za prijavu privremenog boravka izvan RH:
– popunjen obrazac br. 1 (dostupan u PU ili PP, na internet stranicama MUP-a ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu),
– potvrdu o adresi stanovanja u Njemačkoj (Meldebestätigung),
– dokaz o razlozima boravka u inozemstvu (npr. potvrda o radu, liječenju, studiranju i dr.),
– važeću osobnu iskaznicu i putovnicu.

Za odjavu prebivališta u RH:
– popunjen obrazac br. 1 (dostupan u PU ili PP, na internet stranicama MUP-a ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu),
– potvrdu o adresi stanovanja u Njemačkoj (Meldebestätigung),
– osobnu iskaznicu (ukoliko je ima) i putovnicu.
U Hrvatskoj katoličkoj zajednici Stuttgart Zentrum preporučaju da se prijavi privremeni odlazak iz Hrvatske, što je razdoblje koje traje pet godina. 
Obrazac možete preuzeti OVDJE.


Datum objave: 27.08.2014.