Presretan sam što sam supruzi na našu 25-godišnjicu braka uspio prirediti nezaboravno iznenađenje i pogodio u sridu. Naime, odlučio sam ju odvesti na krstarenje Sredozemljem. U našem programu je bila i turska dionica putovanja. Stali smo u Izmiru. Taj gotovo treći po veličini grad u Turskoj je jedna od najvećih luka na Mediteranu.

Grad se nalazi na obalama Egejskog mora i ima oko 4 milijuna stanovnika. Svega 80 km od Izmira se nalaze ostaci antičkog i rimskog grada Efesa stari 3000 godina i jedno od sedam svjetskih čuda – hram posvećen grčkoj boginji Artemidi.

Efes je u rimsko doba imao više od 250.000 stanovnika, što ga je činilo jednim od najvećih i najočuvanijih gradova u svijetu. Na području oko Efesa djelovao je i sv. Pavle koji se u svojim poslanicama često obraća Efežanima. Bez daha nas je ostavila glavna gradska ulica, Mramorna cesta, koja je dobila naziv po kamenu kojim je popločana i svjedoči o nekadašnjoj veličini i značaju tog maloazijskog grada.

Izuzetno je uzbudljivo ako znate da su upravo tom ulicom hodali sveti Pavao, sveti Ivan, i Djevica Marija čija je kuća u blizini tog predivnog grada. Ime grada proslavio je jedan od najvećih koncila u povijesti Crkve, Efeški koncil 431. godine.

Danas se u blizini Efesa na Slavujevom brdu nalazi skromna crkvica s iskopinama (područje je službeno muzej), a kompleks nosi naziv ‘Marijina kuća – Meryem Ana’. Tu je živjela, i na nebo uznesena Blažena Djevica Marija. Kuća je od Efesa udaljena samo nekoliko kilometara.

Na glavnom putu prema Marijinoj kući se nalazi izuzetno lijep 7- metarski kip bl. Djevice Marije. Ovo sveto mjesto su do danas posjetili trojica papa i to papa Pavao VI godine 1967., Ivan Pavao II. godine 1979. i papa Benedikt XVI. 2006. godine. To mjesto godišnje obiđe 4,5 milijuna posjetitelja, ne samo kršćana već i muslimana koji također štuju Isusovu majku kao ‘ženu predanu vjeri’ i koja se kao takva zajedno s Isusom spominje i u Kuranu.

Ona je jedina žena, kojoj je u Kuranu posvećeno cijelo poglavlje, 19. sura. O kući Djevice Marije brine šest časnih sestara iz SAD-a te dva svećenika. Ispred kuće je veliki bazen i oltar. Jedna od zanimljivosti je i ‘ zid poruka’. Desetak metara duga željezna konstrukcija prekrivena je papirima, salvetama, računima… porukama, željama i brojnim molbama vjernika Gospi. Samostan sv. Ivana, najpoznatija je bizantska građevina u Efesu.

Status svetišta Marijinoj je kući dodijelio papa Ivan XXIII. Život bl. Djevice Marije u Efesu opisan je prema kazivanju vidjelice Ane Katarine Emmerich. Blažena Ana K. Emmerick je redovnica augustinijanka koja je 38 godina bila prikovana za postelju te imala viđenja vezana uz Marijin i Isusov život. I konačno, najveće moguće priznanje dobio je i životni put same Ane Katarine Emmerick, kada ju je 3. listopada 2004. godine blaženom proglasio papa Ivan Pavao II.


Datum objave: 11.07.2014.