Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasna Vojnić i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar potpisali su, 23. lipnja, ugovor o financijskoj potpori za provedbu programa i projekata hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

„Bez podrške i pomoći Republike Hrvatske, Vlade RH, županija, pojedinaca, gradova i općina mi ne bismo mogli funkcionirati kao krovna institucija. Mogli bismo imati samo troje uposlenih i zaista ne bismo mogli zadovoljiti potrebe naše zajednice, a imamo velikih i projekata i planova. Tako je u nekoliko zadnjih godina i nekoliko županija dodatno financiralo HNV i davalo potporu, a to su najviše bile Osječko-baranjska i Vukovarko-srijemska županija, ali se ove godine rodila inicijativa iz Krapinsko-zagorske županije i župana Kolara da se na neki način formalizira ta potpora te da sve županije izdvoje određeni iznos kako bi HNV mogao nesmetano funkcionirati.“, rekla je predsjednica Vojnić osvrnuvši se na odluku Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županije da se usustave dosadašnje pojedinačne pomoći županija.  

„Zbog ove podrške u kojoj će svaka zajednica izdvojiti određeni iznos mi ćemo moći nesmetano funkcionirati i posvetiti se razvoju zajednice.“, zaključila je Vojnić.

„Vjerujem da ćemo nakon odluke Izvršnog odbora, koju smo donijeli u Osijeku, tijekom godine potpisati okvirni sporazum o suradnji Hrvatske zajednice županija i HNV-a, a nakon toga će svaka županija pojedinačno potpisati ovakav ugovor kakav smo mi danas potpisali, kao što je rekla Jasna Vojnić, s određenim financijskim iznosom koji će dati sigurnost i veću širinu i na neki način obuhvat aktivnosti koje će moći provoditi HNV.“, istaknuo je župan Kolar.

Od sljedeće školske godine Krapinsko-zagorska županija dodijelit će i četiri stipendije – dvije studentske te dvije učeničke za pripadnike hrvatske zajednice u Republici Srbiji. „Vjerujem da će taj primjer popratiti i moji ostali kolege i da ćemo u vrlo kratkom roku osigurati i omogućiti da HNV dodijeli na godišnjoj razini 40-ak stipendija i vjerujem da će to biti još jedan važan iskorak u njihovom radu.“, rekao je Kolar.


Autor: CroExpress/HNV Datum objave: 28.06.2023.