Od 1991. do 1998. u Hrvatskoj je bio pukovnik Hrvatske vojske, ministar u koalicijskoj vladi, ministar iseljeništva, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, veleposlanik Republike Hrvatske i dekan Diplomatskog zbora u Bosni te zamjenik za dijasporu u Hrvatskom saboru.

U Caracasu je 21. rujna 2021. preminuo dr. Zdravko Sančević, bivši ministar iseljeništva RH.

Doktor Sančević rođen je 20. siječnja 1931. godine u Crkveni u BiH, a s roditeljima je 1948. stigao u Venezuelu.

Kao doktor znanosti, profesor i osnivač Naftne škole Centralnog sveučilišta Venezuele (UCV) bio je na visokim tehničkim pozicijama u venecuelanskoj naftnoj industriji (PDVSA). Sudjelovao je u osnivanju i usmjeravanju hrvatskih institucija u Venezueli: Venezuelski hrvatski centar, Venezuelski hrvatski odbor, Venezuelska hrvatska katolička misija i Hrvatski dom C.A, piše Hrvatska matica iseljenika.

Od 1991. do 1998. u Hrvatskoj je bio pukovnik Hrvatske vojske, ministar u koalicijskoj vladi, ministar iseljeništva, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, veleposlanik Republike Hrvatske i dekan Diplomatskog zbora u Bosni te zamjenik za dijasporu u Hrvatskom saboru.

Godine 1999. vratio se u Venezuelu kao Ad Honorem generalni konzul Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli, na dužnosti koju je obnašao do 2013. godine.

Autor je znanstvenih djela, eseja i knjiga hrvatske tematike. Odlikovan je brojnim venecuelanskim i hrvatskim odlikovanjima. Dobio je, među inim, i Zlatnu diplomu humanista desetljeća Međunarodne lige humanista.


 

Autor: CroExpress/dijaspora.hr Datum objave: 22.09.2021.