U okviru Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo – AGRIFISH koji se održava u Luksemburgu, danas smo se očitovali o brojnim poljoprivrednim temama, ovdje izdvajam status Strateških planova, reviziju tržišnih standarda EU, a zajedno s mađarskim ministrom predstavio sam i zahtjev Hrvatske za produljenje Privremenog okvira do 31. prosinca 2022.:

“Vezano za pripremu nacionalnog strateškog plana, taj je postupak u tijeku, a trenutno smo u fazi intenzivnih konzultacija s dionicima i kolegama u DG AGRI. Jedna od osnovnih pretpostavki za donošenje kvalitetnog programa, ali ujedno i najveći izazov, predstavlja osiguranje proizvodnje dostatne količine hrane uz istovremeno ispunjavanje ciljeva i očekivanja vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama te zaštitu okoliša i prirode. Ne dovodeći u pitanje važnost ispunjenja zelenih ciljeva, našim poljoprivrednicima važan je način kako ćemo do tih ciljeva doći. U tom smislu očekuju razumijevanje i podršku institucija zaduženih za upravljanje poljoprivrednom politikom na nacionalnom i europskom nivou. Kod revizije tržišnih standarda predlažemo razmatranje i nekih drugih kategorija hrane poput proizvoda od žitarica i mesnih proizvoda.

Sastav i kvaliteta tih proizvoda utječu na kvalitetu prehrane koja je u kontekstu održivih prehrambenih sustava prepoznata kao jedan od prioriteta. Hrvatska pozdravlja obvezno označavanje podrijetla u slučaju mješavina meda iz različitih zemalja.

U tom kontekstu, smatramo kako je jasno i transparentno navođenje naziva svih zemalja od kuda med potječe, neophodna informacija za potrošača. Smatramo kako ćemo produljenjem Privremenog okvira za državne potpore do kraja 2022. godine pružiti našim poljoprivrednicima i poljoprivrednom sektoru dodatnu sigurnost kako bi osigurali nastavak njihovih aktivnosti. S druge strane, mislim da je nužno i povećanje iznosa potpora s obzirom da i dalje postoji mnogo nesigurnosti i opasnosti od novih poremećaja.

Povjerenik za poljoprivredu EK Janusz Wojciechowski pozitivno je reagirao na prijedlog naše intervencije. Podržao sam također intervenciju Belgije, koja je ukazala na probleme u svinjogojskom sektoru te potrebi aktivacije raspoloživih tržnih mjera za svinjogojstvo s obzirom na poremećaje na svima razinama. U prijepodnevnom dijelu AGRIFISH-a raspravljalo se o nizu ribarskih tema, a sutra rad nastavljamo s Komunikacijom o novoj strategiji za šume do 2030. te ostalim temama iz šumarstva”, istaknuo je državni tajnik Majdak.


Autor: CroExpress Datum objave: 12.10.2021.