U 83. godini života, 60. godini redovništva i 55. godini svećeništva, sinoć je u sveučilišnoj bolnici u Chicagu preminuo fra Ilija Puljić.

Poštovani župljani, dragi prijatelji, želimo s Vama podijeliti vijest o preminuća našega brata fra Ilije. Sinoć, u subotu, 17. veljače, u sveučilišnoj bolnici u Chicagu je preminuo fra Ilija Puljić, u 83. godini života, 60. godini redovništva i 55. godini svećeništva. Prije smrti fra Ilija je primio sakramente umirućih. U našoj Kustodiji fra Ilija je služio kao župni vikar i župnik na sljedećim mjestima: Steelton, Thunder Bay, London, Sharon, Milwaukee, New York, London (2. put) South Chicago, Sudbury, Montreal, Norval i New York (2. put). Od 2017 fra Ilija je živio u mirovini u našem samostanu sv. Ante u Chicagu. Fra Ilija će biti pokopan u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu. Detalje o sprovodu ćemo objaviti uskoro. Našeg pokojnog fra Iliju preporučamo u vaše molitve, javlja Croatian Catholic Parish – New York, NY.

Tužna vijest iz Chicaga, preminuo je fra Ilija Puljić, omiljeni svećenik Hrvata u Americi

Fra Ilija je rođen 26. srpnja 1941. u Kamenoj u Hercegovini.

Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u Visokom. Studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu i Daytonu (Ohio).

Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu (Austrija). Iste godine, 17. rujna, stigao je u Sjedinene Američke Države. Župnim pomoćnikom u župi Sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971. Nakon pet godina boravka u Steeltonu otišao je u Thunder Bay u Kanadi. Pod njegovim vodstvom zajednica je kupila pentekostalsku crkvu, a zatim je izgrađen župni stan i dvorana.

Bio je voditelj župa Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1980. – 1982.) i sv. Ante u Sharonu (1982. – 1984.). Iz Pennsylvanije je otišao u župu Srca Isusova u Milwaukee i tamo djelovao najprije kao pomoćnik (1984. – 1985.), a onda kao župnik (1985. – 1986.). Župnikom župe sv. Ćirila i Metoda u New Yorku imenovan je 1986., a nakon tri godine župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989. – 1994.). Kratko se vratio u župu Srca Isusova u Chicagu, da bi 1995. godine bio imenovan župnikom Sv. Marka u Sudburyju.

Od 2001. do 2003. bio je župnik župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od svibnja 2003. radio je kao župni pomoćnik u župi sv. Marka u Sudburyju, a od 2006. godine kao župnik je preuzeo dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva.

Godine 2008. otišao je za pomoćnika u župu Kraljice mira u Norvalu, a 2013. u hrvatsku župu u New Yorku, gdje je djelovao do 2017. godine kada je otišao u franjevački samostan Sv. Ante u Chicagu.

Uz njega su u trenutku smrti bili fra Marko Puljić, kustos hrvatskih franjevaca i mons. Želimir Puljić, nadbiskup u miru i fra Ilijin brat.

Fra Ilija će biti pokopan u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu gdje je pokopano 49. hrvatskih franjevaca.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!


Autor: CroExpress / Dijaspora.hr Datum objave: 19.02.2024.