U subotu, 24. veljače, 19 krizmanika primilo je sakrament svete potvrde pod nadzorom nadbiskupa mons. Petra Rajiča, apostolskog nuncija u Litvi, Latviji i Estoniji.

Krizmanici su prošli župnu katehetsku pripravu pod vodstvom Ivanke Marinović, kojoj se srdačno zahvaljuje na posvećenom vremenu i trudu u prenošenju znanja i vjerskih vrijednosti mladim župljanima.

U svojoj homiliji, nadbiskup Rajič dotkanuo je mnoge teme karakteristične za kontekst i izazove u kojima se nalaze mladi vjernici na pragu “kršćanske punoljetnosti”, posebice danas kada se bivanje aktivnim vjernikom kršćaninom sve više stigmatizira.

Otac nadbiskup posebno je tu razložio sedam darova Duha Svetoga i na koji ih se način može, kako aktivno uočiti, tako i u svakodnevnom životu primjenjivati. Duboko značenje tih sedam darova, velika je snaga u životnim bitkama i izazovima mladih ljudi.

Mons. Rajič u poruci krizmanicima apostrofirao je: “Bog boravi u nama – srce čovjekovo, to je mjesto Božjega boravka, njegovo preferirano i povlašteno mjesto na kojemu on želi biti u nama. Ali, ne može biti u srcu koje je puno briga, grijeha, zlobe i nemira. Bog je onaj koji nas čisti od grijeha, koji nas oslobađa od ovisnosti i iz nas vadi srce kameno i daje nam, kaže sveti prorok Danijel, srce od mesa – ljudsko srce koje je kadro ljubiti i činiti dobro. Eto, to je Božje djelo, to je djelovanje Božjega Duha i zato on boravi u našim srcima.”

Pozvao je također krizmanike i na dublje promišljanje svoje duše u ovom pokorničkom korizmenom vremenu.

Posebna zahvala upućena je susjednoj župi St. Eugene’s, na čelu s vlč. Kevinom Upendranom, koji su u kratkom roku i s ljubaznošću ustupili svoju crkvu za slavlje sakramenta Svete Potvrde, nakon što je njihova crkva pretrpjela značajna elektroinstalacijska oštećenja zbog kvara na lokalnoj električnoj mreži prethodne noći.


Autor: CroExpress Datum objave: 29.02.2024.