Autor: Hina/CroExpress

Hrvatska je po procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS) sredinom 2013. imala 4.255,689 stanovnika, a u odnosu na procjenu prethodne godine broj stanovnika smanjio se za 11.869 ili 0,3 posto.
Unatoč smanjenju ukupnog broja stanovnika za grad veličine Sinja, četiri županije – Zagrebačka, Zadarska, Istarska te Grad Zagreb zabilježile su lagan porast stanovništva, objavio je DZS, koji je procjenu broja stanovnika izračunao temeljem podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

U odnosu na procjenu prethodne godine, najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Sisačko-moslavačkoj županiji, 2.343 ili 1,38 posto, dok je najveći relativni porast zabilježen u Zadarskoj županiji, 639 ili 0,37 posto.

Udio žena u ukupnom stanovništvu Hrvatske je 51,7 posto, a udio muškaraca 48,3 posto. Takav je omjer u većini županija, a najmanji udio ženskog stanovništva je u Ličko-senjskoj županiji, 50,2 posto, dok je najveći u Gradu Zagrebu u kojem žene čine 53,2 posto.

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

U 2013. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Hrvatske iznosila je 42,2 godine (muškarci 40,3, žene 43,9), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

Procesu starenja uvelike doprinosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (do 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Takav udio na razini države u 2013. iznosio je 20,6 posto, dok je na razini županija, najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 17 posto, a najveći u Brodsko-posavskoj županiji, 23,3 posto.

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te u 2013. iznosi 43,4 posto.

Najviše stanovništva starog 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji (24,8 posto), a najmanje u Međimurskoj županiji (15,9 posto) i Zagrebačkoj županiji (16,5 posto).

U Hrvatskoj 50 posto stanovništva živi u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (795.505 ili 18,7 posto) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (454.711 ili 10,7 posto), dok najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska (75.801 ili 1,8 posto) i Ličko-senjska županija (49.364 ili 1,2 posto).

Datum objave: 19.09.2014.