A valja imati na umu i kako projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom ne čini isključivo Pelješki most, već veći broj objekata od različitih mostova i vijadukata do uvijek apstraktnih tunela.

Cilj projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom je ojačati povezanost državnog teritorija na samom jugu Republike Hrvatske izgradnjom mosta Pelješac s pristupnim cestama i cestama na Pelješcu (tzv. stonska obilaznica). Provedba projekta predviđena je u razdoblju od 2016. do 2022. godine tijekom kojih će biti izgrađeno sveukupno 32,53 km cesta s pripadajućim pratećim objektima (vijadukti, mostovi, tuneli, podvožnjaci, odmorišta, vodospreme i dr.), navodi se na stranicama Hrvatskih cesta.

Podsjetimo, izgradnjom Pelješkog mosta, kada je posljednji segment mosta spojen 28. srpnja, spojen je u potpunosti dio od Komarne do Brijeste što je označilo dugo očekivano povezivanje teritorija Republike Hrvatske

Kako se navodi na stranicama Hrvatskih cesta strateški ciljevi navedenog projekta su: poboljšanje TEN-T cestovne mreže duž Jadranske obale, poboljšanje konkurentnosti regije, povećanje povezanosti prometnog sustava i pristupa izdvojenom teritoriju Južne Dalmacije te smanjenje utjecaja na klimatske promjene i okoliš.Izgradnja će se odvijati u četiri faze: izgradnja mosta Pelješac (2,4 km), izgradnja pristupnih cesta na kopnu (2,14 km) i na Pelješcu (9,898 km), izgradnja stonske obilaznice 1. faza (poddionica Sparagovići / Zaradeže – Prapratno duljine 10,2 km) i izgradnja stonske obilaznice 2. faza (poddionica Prapratno – Doli duljine 7,89 km).

A valja imati na umu i kako projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom ne čini isključivo Pelješki most, već veći broj objekata od različitih mostova i vijadukata do uvijek apstraktnih tunela. Napredak radova uvijek je najbolje ocijeniti vlastitim očima, stoga pogledajte dio gradilišta – vijadukt i čvor Prapratno, tunel Polakovica i most Ston.


 

Autor: CroExpress Datum objave: 17.09.2021.