U prostorijama Nadbiskupske rezidencije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u prisutnosti dvojice nadbiskupa kardinala Vinka Puljića i mons. Tome Vukšića te njihovih suradnika vijest da je papa Franjo umirovio kardinala Puljića obznanio je otpravnik poslova u Apostolskoj nuncijaturi u Sarajevu mons. Amaury Medina Blanco.

Kardinal je objasnio proceduru njegova umirovljenja

“Kada sam navršio 75. godina prema Zakoniku kanonskog prava poslao sam Svetom Ocu Franji pismo u kojem stavljam na raspolaganje svoj mandat. Tada je došla samo poruka da ostajem do daljnjega. Sada je papa Franjo donio odluku da me stavlja u mirovinu”, poručio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić u subotu, 29. siječnja, u oproštajnom govoru na završetku nadbiskupske službe u Sarajevu.

“Prema crkvenim zakonima, Papinim prihvaćanjem odreknuća od službe bilo kojega dijecezanskoga biskupa, prestaju i njegove službe u Biskupskoj konferenciji. Tako prestaju i moje u našoj Konferenciji. Stoga u ovom času želim iskreno zahvaliti ostaloj braći biskupima na plodnoj suradnji, a kako predviđaju crkveni propisi, do izbora novoga predsjednika Biskupske konferencije njezinim radom će ravnati potpredsjednik Konferencije.

U dogovoru s novim nadbiskupom, sve dok se prostor za moj smještaj ne dovrši, ostajem u rezidenciji, ali u privatnim prostorijama u kojima sam i do sada boravio, dok je redovni ured na raspolaganju novom nadbiskupu”, istaknuo je kardinal Puljić.

Najavio predstavljanje novog biskupa

U svom oproštajnom govoru najavio je održavanje svečanosti liturgijskoga predstavljanja novoga nadbiskupa koja je predviđena za 12. ožujka u sarajevskoj katedrali slavljem mise u 10:30 sati.

“U Misnom kanonu od sada neka se redovno spominje mjesni ordinarij nadbiskup Tomo Vukšić, a mene se sjetite privatno u svojim molitvama”, nadodao je kardinal Puljić.

O životu i djelovanju kardinala Puljića

Vinko Puljić rođen je 8. rujna 1945. u mjestu Priječani pored Banje Luke. Teološki studij završio je u Đakovu, gdje je za svećenika Banjolučke biskupije zaređen 29. lipnja 1970. Najprije je tri godine službovao kao kapelan u Banjoj Luci, a potom nekoliko mjeseci kao župnik u župi Sasina kod Ljubije. Nakon toga imenovan je župnikom u župi Ravska gdje ostaje pet godina. U ljeto 1978. preuzima službu duhovnika u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević” u Zadru. Devet godina ostaje na toj službi, a potom je župnik u Bosanskoj Gradišci.

Godine 1990. imenovan je vicerektorom Vrhbosanske katoličke bogoslovije u Sarajevu. Vrhbosanskim nadbiskupom imenovan je 7. prosinca 1990., a 6. siječnja 1991. godine Sveti Otac Ivan Pavao II. posvetio ga je u Rimu. Ustoličen je u Sarajevu, 19. siječnja 1991. Papa Ivan Pavao II. 30. listopada 1994. imenovao ga je kardinalom, a u Kardinalski zbor primljen je na konzistoriju 26. studenog iste godine.


Autor: CroExpress/HKR Datum objave: 29.01.2022.