Autor: Hina/CroExpress
Osim što je referendumsko pitanje Stožera za obranu hrvatskog Vukovara o ćirilici proglasio neustavnim Ustavni sud danas je vukovarskom gradskom vijeću naložio da u roku od godine dana riješi pitanje dvojezičnih ploča.
Gradsko vijeće treba propisati u kojim bi se vukovarskim četvrtima dvojezični natpisi trebali postaviti, uvažavajući istodobno ‘potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina 20. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara’.

Istovremeno Ustavni je sud obvezao i Vladu da u godinu dana od objave ove odluke u Narodnim novinama uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u kojima će urediti prikladan pravni mehanizam za slučajeve kad predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave ne provode obveze iz tog zakona, odnosno opstruiraju njegovu provedbu.

Do donošenja izmjena i dopuna Zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina nadležna državna tijela neće provoditi taj zakon na području Grada Vukovara uporabom prisilnih mjera, navodi se u odluci Ustavnog suda.

Najviše pravosudno tijelo zaključilo je i da svaki budući zahtjev za raspisivanje referenduma koji Hrvatskom saboru bude podnesen na temelju ustavnog članka koji propisuje da Sabor može ovlastiti Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga ‘mora sadržavati detaljan prikaz činjenica i okolnosti koje su bile povod za referendumsko pitanje u predloženom sadržaju te dostatno i relevantno obrazloženje razloga zbog kojih se traži raspisivanje referenduma’.

Ustavni sud na kraju ističe da nije sudionik političkih rasprava niti je arbitar u rješavanju političkih sporova koji nastaju u hrvatskom društvu.

‘Za rješavanje nastalih problema ne postoji drugo sredstvo osim svestranog političkog dijaloga vođenog u dobroj vjeri, ma kako neugodan taj dijalog ponekad mogao biti. Uporaba prisilnih sredstava, kao krajnja državna mjera represivne naravi, nije prihvatljiva, osim u očitim stanjima nužde’, navodi se u današnjoj odluci.

Ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja u srpnju je zatražio Sabor, nakon što je Vlada prethodno utvrdila da je Stožer za obranu hrvatskog Vukovara u prosincu 2013. prikupio više od 526.549 pravovaljanih potpisa birača za raspisivanje referenduma.

Stožer je predlagao da se birači pitaju žele li da se Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propiše da pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma manjine ostvaruju u sredinama u kojima čine više od polovice, umjesto sadašnje trećine ukupnog stanovništva.

Datum objave: 12.08.2014.