Autor: Hina/CroExpress

Vlada je s današnje sjednice uputila Hrvatskom saboru prijedlog izmjena Zakona o sustavu državne uprave, po kojem bi se umjesto sadašnjih 20 ureda državne uprave po županijama ustrojilo ukupno pet ureda državne uprave.
Ministar uprave Arsen Bauk rekao je da se izmjene odnose na organizacijsku strukturu prvostupanjskih tijela, odnosno ureda državne uprave, za koje se predviđa da ih umjesto dosadašnjih 20 bude pet, koji će obuhvaćati područja nekoliko županija, a zakon se također usklađuje s jednom od odluka Ustavnog suda iz 2012. godine.

Prema prijedlogu, osnovat će se uredi državne uprave za Dalmaciju, Slavoniju i Baranju, Središnju Hrvatsku, Sjeverozapadnu Hrvatsku, te za Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku.

Ured državne uprave za Dalmaciju obuhvatit će područje Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Zadarske županije i Dubrovačko-neretvanske županije (857.743 stanovnika); Ured državne uprave za Slavoniju i Baranju područje Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske županije, Virovitičko-podravske županije i Požeško-slavonske županije (806.192 stanovnika); Ured državne uprave za Središnju Hrvatsku područje Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije (752.482 stanovnika); Ured državne uprave za Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku područje Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije (555.585 stanovnika), a Ured državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku područje Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Međimurske županije (525.785 stanovnika).

Izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu propisat će se uloga i način izbora koordinatora poslova državne uprave za područje Zagreba, a Vlada predlaže i da se za članove zagrebačke Gradske skupštine umjesto termina ‘gradski vijećnik’, ubuduće koristi termin ‘gradski zastupnik’.

Za provedbu novog zakona Vlada ne namjerava koristiti dodatna sredstva, već će se novac za natpisne ploče, pečate, memorandume i sl. osigurati iz redovnih sredstava ureda državne uprave u županijama.

Datum objave: 04.09.2014.