Autor: Preisagentur Stuttgart

Jedna od važnijih tema kod samostalnih obrtnika u Njemačkoj je tema poreza i knjigovodstva.
Važno je napomenuti da ste, ako i date nalog nekom knjigovodstvenom uredu za obavljanje vašeg knjigovodstva, pred zakonom vi i dalje odgovorni ako dođe do nekih komplikacija.
Zbog toga je važno da poznajete minimalno osnove knjigovodstva da biste bili u stanju procijeniti obavlja li vaš servis posao u redu. Ove informacije su općenite naravi i ne predstavljaju porezno savjetovanje.
Obaveza knjigovodstva
U Njemačkoj su Korporacije (GmbH, AG), trgovci i tvrtke koje posluju kao neovisni trgovci dužni voditi knjigovodstvo. Knjigovodstvo nisu dužni voditi poduzetnici ili GbR koji godišnje imaju dobit manju od 50.000€ i imaju manje od 500.000€ prometa, kao ni svi freelanceri. Pod knjigovodstvom se u biti podrazumijeva dvojno knjigovodstvo. §141 Abgabenordnung definira tko mora voditi knjigovodstvo.
Dvojno knjigovodstvo 
To je sustav evidentiranja svake poslovne promjene u barem dva konta po kojem jedan konto duguje, a drugi potražuje. Dvojno knjigovodstvo morate voditi ako imate više od 500.000€ prometa ili više od 50.000€ dobiti. Većina samostalnih doseljenika u Njemačku neće morati raditi dvojno knjigovodstvo, ali i oni moraju evidentirati svoje prihode i izdatke i to kao jednostavnije Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR).
Einnahmen – Überschuss – Rechnung jednostavno knjigovodstvo
Ovo je jednostavniji način vođenja knjiga u obliku obične liste, recimo u obliku Excel tabele u kojoj evidentirate sva plaćanja koje dobijete i sve izdatke koje ste imali. Razlika koja na kraju ostane je vaš dobitak i na osnovi njega plaćate porez na dobit i pravite poreznu prijavu. Prijavu poreza morate predati do 31.05. za prošlu godinu. Možete i zatražiti odgodu prijave do 31.12.
Evo jedan primjer jednostavnog knjigovodstvenog sistema:
Knjigovodstvo1.png
Sve račune koje ste u tu listu unijeli morate i arhivirati kako bi bili u stanju da ih pri provjeri pokažete. Kroz investicije možete smanjivati svoju dobit pa tako i porez koji morate plaćati.

Kleinunternehmerregelung
Ovo je pravilo po kojem se malim firmama i obrtnicima otvara mogućnost da ne moraju naplaćivati Umsatzsteuer (PDV) u Njemačkoj i proslijediti ga ministarstvu financija. To pravilo mogu koristiti firme i obrtnici koji u prošloj godini imaju manje od 17.500€ prometa uključujući poreze i u aktualnoj godini, promet uključujući poreze, je manji od 50.000€.
Ako radite za privredne subjekte koji i sami naplaćuju UmSt. njih ne smeta da ga i vi naplaćujete pošto ga od svog iznosa odbiju.
Ako ne morate naplaćivati UmSt. imate prednost samo ako radite za privatne osobe pošto one ne mogu odbiti isti.
Ako početkom godine pretpostavljate da nećete morati naplaćivati UmSt. a tokom godine pređete navedene granice, morat ćete UmSt. platiti na cijeli promet koji ste imali, i pokušati korigirati svoje račune, naplatiti PDV ili ga platiti iz vlastitih sredstava. Naknadno obračunavanje PDV-a će vam praviti samo probleme; krajnji potrošači to neće prihvatiti, a veće firme samo ako imate dobre kontakte, pošto im time pravite dodatan posao. Zbog toga je sigurnije porez na dodatnu vrijednost naplaćivati od početka.
Ako početkom osamostaljenja imate veće izdatke npr. za alate i slično, također vam se ova mogućnost ne isplati pošto biste morali platiti i PDV. 
Umsatzsteuer (UmSt.) Porez na dodatnu vrijednost
Porez na dodatnu vrijednost često se u Njemačkoj naziva Mehrwertsteuer. UmSt. u biti plaća samo potrošač, a proizvođači i trgovci ga samo proslijede.
pdv.png
Proizvođač 1 je napravio proizvod koji proda za 100€ neto i obračuna Proizvođaču 2 119€ uključujući Umst. (PDV)
Proizvođač 1 mora u svojoj prijavi PDV-a prijaviti tih 100€ prihoda i mora platiti Ministarstvu financija tih 19€ koje je dobio od Proizvođača 2
Proizvođač 2 modificira kupljen proizvod i proda ga za 200€ neto trgovcu, a on trgovcu obračuna 238€ bruto.
Proizvođač 2 mora u svojoj prijavi PDV-a prijaviti tih 200€ prihoda i 100€ rashoda; znači da je naplatio 38€ PDV-a, a platio 19€ PDV-a tako da i on mora Ministarstvu platiti još 19€ . Znači, samo na vrijednost koju je on proizveo.
Trgovac proda proizvod po 300€ neto i obračuna 357€ kupcu. U svojoj prijavi on prijavi 300€ prihoda i 200€ rashoda; on je već platio 38€ PDV-a, a primio 57€ tako da mora ministarstvu platiti 19€ PDV-a.

Ovim primjerom smo vidjeli da svi gospodarski činioci naplaćuju samo PDV na vrijednost koju su oni doprinijeli, a cjelokupni PDV plati krajnji potrošač.
Stopa PDV-a je u Njemačkoj 19%, a postoji i smanjena stopa od 7%.
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Ovo je prijava koju morate, zavisno o visini PDV-a koji ste prošle godine primili, praviti kvartalno ili mjesečno. Ako ste primili manje od 7500€ PDV-a godišnje, možete da predavati prijavu (Umsatzsteuer-Voranmeldung) kvartalno. Iznad tog iznosa, dužni ste predavati je mjesečno. Prijava se mora dati do 10. sljedećeg mjeseca. U prvoj i drugoj godini otvaranja obrta / firme prijava se mora obavezno praviti mjesečno. Postoji mogućnost za trajno produljenje roka davanja prijave; ako se to uzima, onda se na početku godine mora napraviti procjena PDV-a i pretplatiti 1/12 dio.
Pri većim investicijama može se dogoditi da dobijete PDV i nazad. Recimo, ako imate investicijski izdatak od 40.000€ neto, prodavač će vam obračunati 47600€ (7600€ UmSt.) Ako nemate nikakvih prihoda u tom vremenskom razdoblju, dobit ćete cijeli iznos od 7600€ nazad.
Primjer jednostavnog knjigovodstvenog sistema sa obračunavanjem pdv-a:

Knjigovodstvo2.png
Zbog čega sam ovdje napravio prihod i rashod u posebnim kolonama?
Kod prijave poreza na dodatnu vrijednost morate prijaviti prihode i rashode po poreznim stopama, ova tabla bi bila adekvatna nekome tko naplaćuje samo 19% PDV, a plaća različite stope.


Kako predati poreznu prijavu u Njemačkoj?
Postoje različiti načini predati poreznu prijavu. Uglavnom se prijava predaje putem interneta. Postoje specijalizirana poduzeća koje proizvode programe za pravljenje tih prijava. Ti programi sadrže objašnjenja, ponekad su napravljeni i u obliku intervjua, s njima je moguće izračunavanje poreza i predaje porezne prijave preko interneta.
Članak je preuzet sa stranice Preisagentur Stuttgart.

Datum objave: 26.08.2014.