Najljepša, najiskrenija, najdublja, najnesebičnija, najpotpunija… priča o ljubavi sazdana je u malom komadiću kruha, hostiji.

Isus u svijetu nije ostavio nekog svog činovnika, osobu za odnose s javnošću ili tajnika da bude u svetohraništu i da sluša naše jadikovke, molitve i zahvale.

On sam je prisutan. Sam Bog je prisutan u maloj hostiji. U svakom svetohraništu, bilo gdje na svijetu, prisutan je sam Bog. To nam govori ovaj dan, Tijelovo. Isus je prisutan i ostao je među nama kao što je obećao: “Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Mt 28,20)

Često nismo toga svjesni i često Isusa u Euharistiji uzimamo zdravo za gotovo.

Zahvalimo mu danas što je s nama u Euharistiji, i ako je moguće provedimo vrijeme s njim pred Presvetim.


Autor: fra Stjepan Ivan Horvat Datum objave: 16.06.2022.